En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag undrar vilka pensioner som är skattepliktiga enligt svensk lagstiftning om man som pensionär flyttar ut ur Sverige och blir begränsat skattskyldig?

 

MVh

Cecilia

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 22, 2006

  Hej Cecilia!

  Man brukar skilja på svensk intern skatterätt och dubbelbeskattningsavtal.

  Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För utomlands bosatta gäller dock inte inkomstskattelagen utan lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Då blir skattesatsen 25 % på hela pensionen (med bortseende från ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp).

  Enligt vissa dubbelbeskattningsavtal tillerkänns det andra landet beskattningsrätten för pensionen. Så är t.ex. fallet med Frankrike. Om jag minns rätt får Frankrike beskatta alla pensioner från Sverige.

  Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet tillerkänns Sverige ensamt beskattningsrätten till pension. Om Du t.ex. flyttar till Norge betalar Du således endast svensk skatt om 25 % på pensionen.

  Observera dock att Du vid utflyttning inte får ha kvar västentlig anknytning till Sverige och att Du också måste undersöka om flyttningen innebär att Du måste stå för alla sjukvårdskostnader själv eller ej.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Chamilton
  jun 22, 2006

  Jag har bott utanför EU sedan 1999, har nu flyttat in i EU, närmare bestämt Malta. Jag är nybliven pensionär och har trott att man skattar endast i det land man är bosatt i, men enligt svaret till Cecilia blir jag betryckt. Jag får ålderspension genom tjänstepensionsförsäkring (Skandia), skall den verkligen skattas i Sverige? Vad med den statliga pensionen som jag skall få nu vid 61-års ålder, skall den också skattas i Sverige? Malta har dubbelbeskattningsavtal med Sverige och vad jag kan läsa där står det att Malta har skatterätten. Kan någon hjälpa mig att reda ut begreppen.

  Bästa hälsningar

  Chris

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 01, 2006

  Hej Chamilton!

  Malta har ett härligt medelhavsklimat och även ett fint skatteklimat - särskilt för dem som flyttar till Malta! Dessutom är hus- och lägenhetspriser på ungefär svensk nivå.

  Men det är klart att om skatt dras på pensionen redan innan den lämnar Sverige hjälper ju inte Maltas fina skatteklimat.  Som huvudregel beskattas pensioner från Sverige till utomlands bosatta. Det finns dock en hel del undantag - framför allt i dubbelbeskattningsavtal.

  I dubbelbeskattningsavtalet med Malta regleras pensioner i artiklarna 18 och 19 punkt 2. Den senare artikeln behandlar pension från offentlig arbetsgivare. Artikel 18 ger Sverige beskattningsrätten beträffande pension som kommer ur socialförsäkringssystemet, dvs. allmän pension (ATP) även om mottagaren av pensionen har hemvist på Malta. Däremot får Malta beskattningsrätten för pension med anledning av tidigare tjänst, t.ex. tjänstepension från Skandia. Observera dock att det finns ett undantag i artikel 22 punkt 3. Om Du utnyttjar Maltas s.k. remittanceregler gäller inte avtalet till den del inkomsten undantas från beskattning på Malta (inkomst som inte remitteras in till Malta). Om Du skattar på Malta för Din Skandiapension, bör alltså Sverige inte kunna beskatta den. Jag tror att skatten på Malta blir 15 % för Din Skandiapension och ingen svensk beskattning. Jag kan inte kontrollera skattesatsen på Malta i skrivande stund. Skatten i Sverige på Din allmänna pension bör bli 25 % (och ingen ytterligare beskattning på Malta) om Du bor på Malta och inte stadigvarande vistas i Sverige och inte heller har väsentlig anknytning till Sverige.

  Jag hjälper gärna till med flyttningar till Malta om någon läsare vill ha konsulthjälp. Jag har också goda kontakter med lokal skatteexpertis på Malta.

  Hälsn Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB