En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag lade ut en sida för att få ut politikerna ur sina hålor. De har hittills inte visat något som helst intresse att ta tag i SINK problematiken.

Nu tycks envändning vara på gång:

http://bjorn.wahlsten.googlepages.com/sinkvalet_2010

Vad tror ni? Det är ju valår 2010!

10 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  okt 13, 2009

  Det är ledsamt att se så många missförstånd och felaktigheter om hur beskattningssystemet fungerar. Artikelförfattaren framhåller att de ”vill bli kvitt vårt svenska medborgarskap. Orsaken är de svenska politikerna behandlar oss som andra klassens medborgare.” I sammanhanget talas om den förhatliga SINK-skatten. Nu är internationell beskattning ett ganska komplicerat område så missförstånden må vara förlåtna.

  SINK-skatt är en statlig definitiv källskatt som personer som är bosatta utomlands får betala på tjänsteinkomster från Sverige, t ex pensioner från Sverige. Skatten utgår med en lägre skattesats – 25 % jämfört med skatteskalan för vad i Sverige bosatta får betala på tjänsteinkomster, dvs.  mellan 32 – 57 %. Skillnaden är att det i princip inte går att yrka avdrag när SINK-skatt debiteras medan beskattning enligt Inkomstskattelagen (IL) medför rätt till en rad avdrag, t ex grundavdrag, allmänt avdrag för pensionsavgifter i utlandet, räntor och skattereduktioner.

  Vad som inte nämns av artikelförfattaren är att det finns en valfrihet för en skattskyldig, som är bosatt utomlands,  mellan att beskattas i SINK-systemet eller på samma sätt som en person som är bosatt i Sverige enligt IL för inkomst av tjänst (dit pensioner hör).

  De allra flesta länder har en motsvarande lagstiftning som den svenska SINK-lagstiftningen. Det är således en del av det internationella skattesystemet  att beskatta personer i utlandet med en lägre skattesats för en inkomst som har sin källa i det land som påför SINK-skatt, t ex pensioner.

  Att alla som är bosatta utomland skulle få rätt till bostadstillägg för att de betalar svensk SINK-skatt är en intressant tanke som nog inte skulle främja svenska statsfinanser.

  Artikelförfattaren kommer med ett konkret förslag: att SINK-skatten skulle betalas tillbaka om man betalar skatt i det andra landet. Men beträffande Spanien är det ju precis vad som sker!  När pension betalas ut från Sverige av svenska myndigheter dras 25 % vid källan, dvs. i Sverige. Härefter kan mottagaren söka restitution av den svenska skatten hos svensk skattemyndighet mot uppvisande av handlingar som visar att skatt erlagts i Spanien. Sverige betalar då tillbaka svensk skatt till undvikande av dubbelbeskattning.

  Normalt sett dubbelbeskattas pensioner när de utbetalas från ett land (källstaten) till ett annat land där mottagaren är bosatt (hemviststaten) och sedan avräknar hemviststaten skatten i källstaten upp till den nivå som gäller i hemviststaten. Så ser det ut i de flesta dubbelbeskattningsavtalen. Är man bosatt i Frankrike beskattas emellertid pensionen enbart i Frankrike med stöd av skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike. Sverige tar inte ut SINK-skatt på pensioner enligt vår nationella lagstiftning utan har avstått detta beskattningsanspråk i dubbelbeskattningsavtalet med Frankrike.

   I dubbelbeskattningsavtalet med Spanien har emellertid Sverige som källstat åtagit sig att undanröja dubbelbeskattningen, s.k. omvänd credit. Detta innebär en del problem för svenska pensionärer som valt att bo i Spanien eftersom de får ligga ute med skatt i två länder innan de kan ansöka hos den svenska skattemyndigheten, dvs. Skatteverket, att få tillbaka en del av den svenska skatten till undvikande av dubbelbeskattning. Svensk skattemyndighet anstränger sig dock att handlägga de här ärendena med största möjliga skyndsamhet.

  Det är således ganska orealistiskt att Sverige skulle avveckla sin SINK-skatt som har sin motsvarighet i många andra länder. Vad politikerna kan göra är att verka för att avtalet med Spanien omförhandlas vilket kan ta tid. Det finns egentligen ingen anledning till att Sverige skulle avstå från sina beskattningsanspråk på pension som utgår från svenska staten till personer som valt att inte bo i Sverige. De flesta andra länder har motsvarande beskattningsanspråk.

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 15, 2009

  Inger, varför skulle jag nämna IL? Jag skulle vilja påstå att 99% av alla pensionärer som flyttar ut skulle få en ännu högre skatt med IL än med SINK.

  Mitt förslag var att Sverige skulle betala tillbaka SINK om man kan visa att man betalt skatt i Spanien. Idag fungerar det så Sverige betalar tillbaka SPANSK skatt, inte SVENSK skatt - det är en oerhört stor skillnad!

  Problemet med SINK är inte alls att man får ligga ute med pengar. Jag har begärt att Skatteverket skall betala tillbaka den "spanska skatten" innan den dras på mitt konto. Om inte utbetalningen skett i tid har jag begärt ränta på pengarna, olika beroende på räntenivån. Skatteverket har betalat i god tid.

  Det var Fredrik Reinfeldt som påstod att han ville att dubbelbeskattningsvtalet med Spanien skulle likna det Franska - ja tack, genomför det så blir vi nöjda.

  SINK är speciellt korkad eftersom den inte tar hänsyn till den politiska dynamik som finns i Sverige:

  http://bjorn.wahlsten.googlepages.com/sänktskatt

  För oss spelar det ingen roll, vi anser oss behandlade som andra klassens medborgare i Sverige och därför drar vi oss ut. Det är vårt sätt att slippa betala en skatt som vi inte får något för.

 1. anon
  Inger Paulin
  okt 16, 2009

  Hej Björn,

  Du har helt rätt i att de flesta pensionärer inte har någon nytta av valfriheten mellan SINK och IL. Rätten till grundavdrag medför oftast inte en lägre skatt jämfört med SINKens 25 % så detta hörde kanske inte hemma i denna debatt.

  Man kan inte säga att Sverige betalar tillbaka spansk skatt. Spansk skatt debiteras av spanska myndigheter i enlighet med deras skattelagstiftning. Sverige minskar sitt eget skatteuttag  genom att medge avräkning för spansk skatt mot den svenska till undvikande av dubbelbeskattning. Detta sker med stöd av skatteavtalet.

  Det är således inte SINK som går i graven om man vill förändra situationen för personer bosatta i Spanien som mottar svensk pension. Regler för hur begränsat skattskyldiga skall beskattas för inkomst som har sin källa i ett annat land än det land som är den skattskyldiges nya bosättningland finns i nästan alla länder. Spanien har också "SINK-skatt" i sin lagstiftning. De beskattar utflyttade personer för pension intjänad i Spanien precis som vi gör i Sverige. Skattesatsen i Spanien är 24 %.

  Som sagt var, det är skatteavtalet som måste omförhandlas. Förhandling sker mellan de båda staternas regeringar. Det är ovisst om Spanien är intresserade av om-förhandling i det avseende som Du syftar på. Du kan höra efter på finansdepartementet om någon omförhandling är aktuell. Som en parantes så är det mycket ovanligt att Sverige avstår från att beskatta pension intjänad i Sverige. De flesta skatteavtal innebär, i motsats till det franska avtalet, att Sverige som källstat har rätt att beskatta "svenska" pensioner.
  Bästa hälsninga
  Inger

   

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 16, 2009

  Hej Inger,

  man kan uttrycka sig på olika sätt. Den skatt Spanien kräver av mig betalas i slutändan av Sverige.

  Det får märkliga följder:
  Jag donerar ibland pengar till spanska Röda Korset. Jag får göra avdrag för detta när jag deklarera i Spanien. Gissa vem som drar nytta av det avdraget?

  En annan galenskap: När jag betalar spanska skatt ingår vård och omsorg i Spanien. Sverige minskar sitt skatteuttag med detta belopp, om man vill uttrycka sig så. Enligt en EU-konvension betalar Sverige ett årligt belopp till Spanien för att täcka mina sjukvårdskostnader. Sverige betala således två gånger för min sjukvård.

  Jag har frågar svenska myndigheter några gånger om det blir någon skillnad om jag inte längre är svensk medborgare. Det verkar som igen vet. Inget svar.

  Jag är inte enig om att dubbelbeskattningsavtalet behöver omförhandlas, Sverige kan istället när som helst bestämma att SINK skall vara 10% eller 0 % för pensionärer.

  Vi bryr oss inte så mycket, vi har bestämt oss för att inte betala SINK.

  Mvh
  Björn

 1. anon
  Inger Paulin
  okt 17, 2009

  Hej Björn,

  ja det finns mycket att fundera över. Jag hoppas allt går väl för er men som Du ser i SINK-lagen måste Ni betala SINKskatt på pension intjänad genom verksamhet i Sverige oavsett medborgarskap eller ej.

  Inger

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 18, 2009

  Hola Inger,

  Jag tror inte ens att vi betalar skatt i Sverige på den del av pensionen där arbetsgivaren satt undan pengar, om jag nu tolkar "Ändring 2008:1349" rätt.

  http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a9900661.htm

  Alecta måste emellertid ha ett intyg från Skatteverket för att ta bort SINK.

  Nu har vi emellertid redan tagit ut pensioner typ ITPK, eftersom värdet på dem hela tiden minskade när arbetsgivaren slutade betala in och endast den årliga avkastningsskatten återstod.

  En av de som betalade ut ITPK påpekade att enbart om jag intygade att "jag pensionerar mig i pensioneringssyfte" så skulle de börja betala ut pensionen. Ack ja!

  Saludos

  Björn

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 24, 2009

  För exakt tre veckor skrev jag till Migrationsverket för att få klarhet i vad "viss tid " är.

  Migrationsverket påstår nämligen att

  "om du inte redan är utländsk medborgare kommer vi, som villkor för att du ska få befrielse från svenskt medborgarskap, att kräva att du inom en "viss tid" förvärvar medborgarskap i ett annat land."

  Vi kommer att ansöka om spanskt medborgarskap i början av november 2009 och har hört att det kan ta mellan ett och två år innan vi blir spanska medborgare.

  Frågan är om ett till två år faller inom ramen för "Viss tid".

  I dag kom svaret från Migrationsverket:

  Den tidsrymd du har uppgivet ryms under vis tiden.

  Med vänliga hälsningar
  Stefan Gunnartz
  Upplysningen
  Migrationsverket

  Det betyder att vi med omedelbar verkan kan befrias från SINK så snart vi lämnat in våra ansökan om spanskt medborgarskap.

  Emellertid kommer vi att vänta tills vi ser vad som händer med SINK-resolutionerna i Riksdagen. Om inte Riksdagsmännen godkänner någon av dessa, känner vi oss riktigt lyckliga att slippa Sverige.

  Att av de svenska politikerna utpekas som andra klassens medborgare är inte särskilt upplyftande!

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 30, 2009

  Folkpartiet är nu beredd att förhandla om en sänkning av SINK. Det är naturligtvis goda signaler. Jag tror att om Fredrik Reinfeldt också är positiv till en sänkning, är saken snart i hamn

 1. anon
  bjornwahlsten
  nov 11, 2009

  Inte helt oväntat sätter sig Socialdemokraterna sig på tvären:

  Vi prioriterar i skattepolitiken att sluta klyftan som regeringen skapat mellan förvärvsarbetande och pensionärer genom förvärvsavdraget. I fråga om SINK, som i fråga om alla skatter, kan givetvis skattesatsens nivå diskuteras. Skatter har inget självändamål, skatters syfte är att finansiera den gemensamma välfärd vi vill ha. Sakläget är dock att regeringen redan har sänkt skatterna med 100 miljarder och skapat ett underskott i statsbudgeten. Att utlova ytterligare skattesänkningar är inte ansvarsfullt. Några justeringar av SINK-skatten är för vår del i detta läge inte prioriterat.

  En liten reaktion. När (s) talar om den "gemensamma välfärden" inser de inte att det är just den som vi som betalar SINK går miste om.

 1. anon
  bjornwahlsten
  okt 02, 2012

   

  Nej SINK är inte på väg mot graven, tvärt om. SD vill i sin skuggbudget 2013 sänka skatten för pensionärerna i Sverige, däremot inte för SINK-pensionärerna.

  Då känns det skönt att äntligen efter tretton år få spansk medborgarskap. Spanien kräver att vi avsäger oss svensk medborgarskap. Det passar oss utmärkt. Vår kontaktman som betalat tillbaka den skatt vi betalat i Spanien påstår att vi inte skall betala skatt i Sverige på någon av våra pensioner.

  Vårt förakt för svenska politiker ligger på en mycket hög nivå. Äntligen fria!