En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Som så många andra spekulerar jag på börsen. Vinsten vill jag framförallt gräva ner i egna onoterade projekt. Vad är då bästa sättet att minimera skatten på vinsten för att investera i dessa "projekt" som kan innebära både investeringar i icke publika och publika bolag.

Är det lämpligt att bilda ett 100% helägt holdingbolag AB som "investmentbolag" och låta detta sköta handeln på börsen samt göra investeringar i "projekt"

Enda kostnader för ett sådant bolag torde vara viss adm och mina egna löneuttag. 

mvh 

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  feb 08, 2010

  Hej rs_invest,

  Jag antar att Du vill veta hur ett AB, som Du äger, beskattas för handel med
  värdepapper .För vi pratar väl bara om ett bolag, inte ett holdingbolag som äger ett dotterbolag?

  AB blir ett fåmansföretag och utdelningar till Dig personligen från AB och vinster om Du säljer aktier det bolaget beskattas enligt särskilda regler i kapital och tjänst.

  AB:s mottagna utdelningar och försäljningar av onoterade aktier är skattefria som näringsbetingade aktier. Vinster och utdelningar på marknadsnoterade kapitalplaceringsaktierbeskattas i näringsverksamhet men med tillämpning av reglerna om kapitalvinst om det är fråga om försäljninga, t ex genomsnittsmetoden. Om vid försäljning uppkommer förlust får den kvittas i "aktiefållan" mot kapitalvinster på delägarrätter.

  Hälsningar/Inger