En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Fem grundare ägde 80% av rösterna i ett onoterat företag. 120 st externa aktieägare ägde resten. En av dessa var en utländsk K-försäkring som ägde en procent. Ägaren av K-försäkringen hade ingen relation till bolaget eller till grundarna. Bolaget såldes sedemera.

Skatteverket har nu hävdat att man avser att bortse från försäkringen och ämnar att beskatta ägaren av k-försäkringen i inkomst av kapital för reavinsten.

Har de fog för detta?

5 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Snowrider!

  Du skrev två dagar före detta inlägg på annat ställe på forumet att innehavaren av försäkringen inte hade någon annan koppling till bolaget. Om så verkligen är fallet, förstår jag inte vad Skatteverket grundar sin uppfattning på.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Snowrider
  okt 26, 2006

  Hej Claes,

  Skatteverket pekar på två kriterier. 1) Bolaget är onoterat, 2) Ägaren av k-försäkringen kan anses ha haft stort inflytande över bolaget.

  Som grund för påståendet om inflytande refererar skatteverket till en extra b-stämma där ägaren av k-försäkringen genom fullmakt röstade för k-försäkringens aktier. Man påpekar dessutom att ägaren på samma stämma genom fullmakt röstade för ett stort antal andra småaktieägare( totalt för 6 % av rösterna i bolaget).

  Att ägaren de facto röstade för en del andra aktieägare var bara en praktikalitet, då dessa ej kunde närvara

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Hej Snowrider!

  Då finns det kanske en viss koppling i alla fall. Har vederbörande tidigare varit direktägare och anställd i bolaget?

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Snowrider
  nov 03, 2006

  Hej Clas,

  Ägaren har aldrig arbetat i bolaget, ej heller suttit i styrelsen. Han är inte släkt med huvudägarna.Han har ej heller varit direktägare av aktierna tidigare.

  Han har bara av praktiska skäl röstat för försäkringens aktier på en extra b-stämma.

  Ägaren har deklarerat fullt ut för försäkringen vad gäller avkastningsskatt och förmögenhetsskatt.

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 11, 2006

  Hej Snowrider!

  Din vän bör kämpa och överklaga!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB