En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag undrar med koppling till tidigare inlägg följande. En hustru bedrev byggnadsrörelse, varför fastigheterna utgjorde lagertillgångar i denna. Därefter avled hustrun, och maken övertog fastigheterna 1996, dock i en nystartad enskild näringsverksamhet som bedriver förvaltning av fastigheter. Samma fastigheter som maken ärvde ägs och förvaltas ännu i näringsverksamheten.

1. Borde fastigheterna ha omklassificerats till kapitaltillgångar vid makens övertagande i sin enskilda näringsverksamhet (genom benefikt fång (arv))?

2. Vilket skattemässigt avskrivningsunderlag borde maken ha fått vid övertagandet (bokfört värde, taxeringsvärde eller marknadsvärde), om de omklassificerades vid övertagandet? Varulagret (fastigheterna) och lagerreserv i byggnadsrörelsen var på dödsdagen bokförda till 25 mkr, med taxeringsvärde på 39 mkr.

3. Om det visar sig att de fortfarande är lagertillgångar i deklarationen, går det att omklassificera dem till kapitaltillgångar isåfall?

4. När en fysisk person som äger en näringsfastighet och förvaltar denna i enskild näringsverksamhet, vill överlåta denna till ett svenskt nybildat aktiebolag för underpris, vilket pris måste fastigheten ha för att inte medföra någon beskattning hos den fysiska personen?

5. Kan priset vara högre än det skattemässiga värdet, dock att det understiger både taxeringsvärde och marknadsvärde? Exempel: Fastigheten är värd 100 mkr, 75 mkr tax.värde, belastas av 30 mkr lån, och har ett skattemässigt restvärde på 15 mkr. Kan då fastigheten säljas till ett nytt AB för 30 mkr och betalas genom övertagande av lån utan att detta medför beskattning hos säljaren som är en fysisk person? Blir det någon skillnad om fastigheten anses vara kapitaltillgång resp. lagertillgång?

Med vänlig hälsning,
Neo

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 08, 2024

  Hej Neo!

  1 Ja, då den övertagande maken inte bedriver byggnadsrörelse så ska fastigheterna omklassificeras.

  2 Då fastigheterna är övertagna vid arv så är min bedömning att bokfört värde ska användas.

  4 Priset får inte understiga bokfört värde.

  5 Det finns inga hinder att man tar ut ett pris över bokfört värde men observera att det kan leda till att värdeminskningsavdrag måste återföras till beskattning.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB