En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 30 juni 2021

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft. I dag publicerar Regeringskansliet skriften Viktigare lagar och förordningar, en sammanställning av lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet.

Vid halvårsskiftet träder bland annat följande lagar och förordningar i kraft:

ett nytt brott, barnfridsbrott, införs som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation
ett tilläggsbidrag till barnfamiljer införs inom bostadsbidraget
kontroller på explosiva varor stärks
ideella organisationer får statsbidrag för att främja mötesplatser för unga hbtqi-personer
Tullverket ges utökade möjligheter att ingripa vid mutbrott
beräkningen av bilförmån justeras
barnrättsperspektivet i vårdnadstvister stärks
förarbevis för vattenskoter införs
tillsynen över fastighetsmäklarbranschen förstärks
skatten slopas för fler som producerar egen el.

Skriften Viktigare lagar och förordningar ges ut varje hel- och halvår.

Informationsmaterial: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021

Presskontakt

Regeringskansliets presskommunikatör
Telefon 08–405 22 00
e-post till Regeringskansliets presskommunikatör, via registrator