En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Frågan gäller att man varit anställd i ett svenskt företag och arbetat i utlandet ombord på ett fartyg i oceanfart. Nu så har skatteverkat påstått att jag ska betala skatt trots att jag uppfyllt nedan krav. Bolag fick en revision och jag har därför eftertaxerats med 140,000kr för 2 år.

Som anställd har jag hela tiden sökt jämkning till Skatteverket och fått intyg att jag är skattebefriad plus skickat in deklarationen med information om att nedan regeln har följts. Det står ingenting mer på skatteverkets hemsida om vad man ska fylla i mera i deklarationen eller vad mera man ska göra. Har också ringt till skatteverket o frågat men inte fått mera svar än jämkning och deklarations information. 

Nu vill dom inte bara lägga på skatt och skattetillägg men gå vidare med detta som skattebrott? Vad är uppsåtet egentligen? Vad kan straffet bli?

 

Detta enligt 3:12 andra stycket i IL där det föreskrivs enligt skatteverkets hemsida följande: 

183-dagarsregeln

Sexmånader- och ettårsregeln gäller inte för anställning ombord på fartyg.

Istället finns en 183-dagarsregel för sjömän som i visst fall gäller vid anställning ombord på ett utländskt fartyg (3 kapitlet 12 § inkomstskattelagen).

Regeln innebär att inkomst av anställningen på det utländska fartyget under vissa förutsättningar är skattefri i Sverige. Beskattning kan dock bli aktuell i exempelvis arbetslandet (flagglandet) enligt de skatteregler som gäller där. För att inkomsten ska bli skattefri i Sverige måste följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

 • Fartyget ska vara utländskt.
 • Sjömannens vistelse utomlands ska vara i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod.
 • Arbetsgivaren ska höra hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta innebär t.ex. att en arbetsgivare som bedriver verksamhet genom bolag, måste ha bildat bolaget i överensstämmelse med en EES-stats lagstiftning. Bolaget måste även ha sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i en stat inom EES.
 • Fartyget ska huvudsakligen gå i oceanfart.    

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  feb 02, 2011

  Hej!

  Det är svårt att svara på din fråga, eftersom jag inte är insatt i allt som har hänt. Med utgångspunkt med den information du lämnat, så tycker jag det är lite tveksamt med påförande av skattetillägg m m, då du säger att alla förutsättningar är uppfyllda för skattebefrielse och att du både via jämkning och i deklaration angett dina inkomstförhållanden.

  Du bör kanske vända dig till någon utomstående för att få hjälp med detta och du kan då lämpligen kontakta Skattepunkten AB.  

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se