En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,


Jag och min hustru ägde tillsammans en butik (25% resp 75%), aktiekapitalet var 100.000SEK. Under förra året sålde vi företaget, som då endast hade en tillgång på 11.000SEK sittande på ett konto, till en likvidatormed uppgift att avveckla bolaget. Priset sattes till 1SEK. Kan vi på något sätt utnyttja våra förluster på 25.000 resp 75.000 genom att kvitta mot inkomst i våra deklarationer?


Det finns även sedan starten ett aktieägartillskott på ca 250.000SEK som vi funderar på om det finns någon möjlighet att kvitta mot.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 11, 2013

    Hej,

    Ni förefaller ha sålt aktierna förra året för 1 kr och får då göra avdrag för förlusten i era respektive deklarationer i år. Förlusten kvoteras till 2/3 och om ni inte kan kvitta mot kapitalvinster får 70 % dras av. Avdraget görs i inkomstlaget kapital och om ni har underskott där blir det som en skattereduktion mot andra inkomster. Kontrollera så ni har tillräckliga underlag för att utnyttja eventuella skattereduktioner. Om aktieägartillskottet var ovillkorat räknas det in i förlusten på aktierna. Om det var villkorat kan det avyttras för t.ex. 1 kr och förlusten får dras av till 70%. Om tillskottet inte sålts förra året kan det kanske säljas i år och dras av i nästa års deklaration men se till att utrymme finns så att skattereduktion kan utnyttjas.