En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, och tack för en bra sida :-)

En bekant till mig har ett dilemma som han önskar få svar på. Ämnet har berörts tidigare, men jag hoppas på en objektiv bedömning på nedanstående frågeformulering.

Min bekant kommer att inom kort få anställning i ett offshorebolag i Bahams. Lönen kommer att sättas in på ett Bahamas-konto vilket han kommer upplysa Skatteverket om, samt själv betala in sin preliminärskatt enligt T1-blankett. Alltså total insyn vad det avser hans personliga arvoderigar från moderbolaget!

Ägarna har dock beslutat att öppna kontor/filial i England som inte kommer att vara vinstdrivande eller registreras för VAT (moms) som jag förstår det, utan enkom fungera som ett Europa-kontor. Min bekant har fått erbjudande om en chefsbefattning för Europaverksamheten "filialchef" eller "European Manager". Han kommer att vara stationär i England ca 3-4 dagar per månad, och resterande tid samordna uppdrag via sitt hemma-kontor ( PC ). Ingen affärsmässig verksamhet kommer dessutom att bedrivas i Sverige då kundunderlaget finns till huvuddel i Öst-europa och Syd-Amerika.

Ett problem uppstår dock vad han erfar! Om han antar en chefsbefattning och styrelseuppdrag i England för filialkontoret så kan Skatteverket göra bedömningen att han är en del av företagsledningen och bolaget har "fast driftställe" samt "beroende representant" i Sverige!

Enligt skatteavtalet med Storbritannien skall ett engelskt bolag anses ha 'fast driftställe' i Sverige om det har en 'beroende representant' här i landet:

Om (en) person är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag ... ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. (Skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland, Artikel 5, p5)

Dock skall det tydligen gå att begränsa hans bolagsfullmakt så att han endast kan verka som "införskaffande av upplysning för bolaget räkning " på svensk mark för att undgå krav på "fast driftställe". Går detta att genomföra på ett konkret så att eventuella frågetecken kan rätas ut utifall Skatteverket studerar upplägget med lupp ???

Frågan i detta fall är, hur undviker man som folkbokförd svensk chef "fast driftställe" samt "dubbel hemvist" för det Engelska filialbolaget ???

Hälsningar: Cash Gordon

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 05, 2006

  Hej Cash!

  Problemet Du tar upp är ofta förbisett. Det är bra att Ni har uppmärksammat det! De flesta dubbelbeskattningsavtal har den här eller liknande klausul. Regeln finns också inskriven i den svenska interna skattelagstiftningen (inkomstskattelagen 2 kap. 29 §). Det innebär att den gäller även om det inte finns något dubbelbeskattningsavtal. Som jag ser saken finns det egentligen bara två säkra sätt att klara av situationen. Det ena är att flytta dit där man vill att bolaget skall vara skattskyldigt och det andra är att låta någon annan vara den som undertecknar dokument.

  En tredje lösning skulle kunna vara ta fram en modell för hur mycket av bolagets vinst som skäligen skulle beskattas i Sverige om en av dess företagsledare arbetar i Sverige. Kanske skulle det inte bli så mycket att beskatta i Sverige trots allt om huvuddelen av verksamheten bedrivs i annat land. Problemet är dock att det kan bli svårt att få modellen accepterad av skattemyndigheterna i de båda länderna.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB