En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi är två personer som funderar på att köpa ett företag i fastighetsmäklarbranschen. Nuvarande ägaren har tänkt att sälja inkråmet till 100%.
Denna bransch är ju litet speciell då man inte alltid är anställd i ett företag utan driver sitt eget företag i företaget.
Vi har lagt förslaget att vi önskar att ägaren även framöver kvarstår, såväl arbetsmässigt som ägarmässigt.
Grundtanken är att det ska vara ett tredjedelsägande för var och en.
Bästa lösning?
Ett handelsbolag i toppen som ägs av tre aktiebolag.
Skattesynpunkter? Andra synpunkter?

4 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 04, 2007

  Hej Rogero!

  Om det finns mycket löner i verksamheten, bör man försöka utnyttja löneunderlaget för utdelning, som jag ser saken. Det kan bara ske om Ni direktäger ett aktiebolag. Det aktiebolaget kan i sin tur ha dotteraktiebolag utan problem med löneunderlaget. En annan tanke som slår mig är att om nuvarande ägare kvarstår som passiv ägare till en tredjedel av aktierna upphör aktierna i bolaget att vara kvalificerade efter fem hela beskattningår. Därefter beskattas både utdelning och kapitalvinst med 25 % (om reglerna inte ändras) oavsett hur stora belopp det rör sig om. Det kan kanske vara intressant både för Er och för honom?`

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Rogero
  jul 04, 2007

  Tack Clas för ditt svar.
  För att du ska få litet mer kött på benen så specar jag följande:
  Åtminstone under en tid (1 år?) så kommer det endast att vara delägarna (2 eller 3 st) som avlönas i bolaget/bolagen.
  Hur det sedan utvecklas är idag svårt att överblicka.
  När det gäller oss två som funderar på att köpa inkråmet och bilda bolag är det så att vi båda kan få s.k. nystartjobb (vilket innebär 0 kr i soc.avg. under ett antal år). Givetvis under förutsättning av vi är anställda.
  Om jag tolkat dig rätt så anser du att det inte finns någon anledning att ha ett HB i toppen som ägs av 2 eller 3 delägare i form av AB?

  Rogero

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 04, 2007

  Hej Rogero!

  Det är inte riktigt klart för mig vad Du menar med ett HB i "toppen". Generellt tycker jag man skall undvika HB och KB om man inte har speciella skäl för att använda dessa företagsformer. Det beror på att det finns så många specialregler kring dessa att de är mycket svåra att arbeta med. Men har Du speciella skäl så à la bonheur!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 04, 2007

  Hej Rogero!

  Det är inte riktigt klart för mig vad Du menar med ett HB i "toppen". Generellt tycker jag man skall undvika HB och KB om man inte har speciella skäl för att använda dessa företagsformer. Det beror på att det finns så många specialregler kring dessa att de är mycket svåra att arbeta med. Men har Du speciella skäl så à la bonheur!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB