En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har ett AB, 4 Miljoner i EK, där jag numera inte driver någon som helst verksamhet.

Min tanke är att att avyttra bolaget om 5 år (passiv regeln)

F.n. har jag börjat köpa och sälja börsaktier i relativt stor omfattning. Kan det finnas en risk att jag inte kan tillgodoräkna mig passivregeln efter 5 år om jag gör för många affärer på börsen ?

Vilken reavinstbeskattning gäller om man säljer ett bolag som räknas som värdepappersbolag ?

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 10, 2006

  Hej Bengt!

  Om Ditt bolag genomför ett mycket stort antal transaktioner i värdepapper, kan verksamheten komma betraktas som värdepappershandel. Då redovisar bolaget aktieinnehaven som varulager. I sådana fall kan ägaren mycket lätt anses "verksam i betydande omfattning", om det är han som bestämmer vilka transaktioner som skall göras.

  Om jag förstår Dig rätt bedrivs dock aktieförvaltning i bolaget och inte värdepappershandel. Det innebär att värdepapperen normalt skall redovisas som anläggningstillgångar. Syftet med de s.k. 3:12 reglerna är att högbeskattade arbetsinkomster inte skall kunna omvandlas till lågbeskattade kapitalinkomster. Eftersom aktieförvaltning i egen regi beskattas som inkomst av kapital borde man inte komma i ett sämre läge om aktieförvaltningen läggs i ett bolag. Jag menar dock att rättsläget ännu så länge är oklart här. Svaret är alltså att risk finns!

  "Värdepappersbolag" är en term som kommer från lagen om värdepappersrörelse. Jag undrar om Ditt bolag verkligen är ett "värdepappersbolag i den bemärkelsen. Hur som helst, om andelarna i bolaget varken är kvalificerade (dvs. om Du inte är verksam i betydande omfattning etc. ) eller noterade, bör beskattningen av en kapitalvinst bli 25 %. Det finns några undantag. Se fr. a. upp med skalbolagsbeskattningen! Ditt bolag är sannolikt ett skalbolag enligt nutida definiton. Du måste förmodligen lämna in en skalbolagsdeklaration inom 30 dagar från avyttringen, om dagens regler fortfarande gäller, när det blir dags att sälja. Annars kan beskattningen komma att uppgå till 70 - 80 %.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB