En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 07 april 2022

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att ge Skatteverket fler verktyg för att stärka kontrollen och kvaliteten i folkbokföringen. Detta är ett led i regeringens prioriterade arbete för att ta tillbaka kontrollen över välfärden.

Det är av stor vikt att uppgifterna i folkbokföringen är korrekta för att olika samhällsfunktioner ska ha ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. I propositionen föreslås åtgärder för att stärka identitetskontrollen vid folkbokföring, exempelvis genom att den som lämnar in en anmälan om flytt till Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket för en identitetskontroll. Vid en sådan identitetskontroll ska den som har ett pass, identitetskort eller motsvarande handling på begäran överlämna handlingen för kontroll. Även uppehållstillståndskort ska på begäran överlämnas.

– Det ska vara ordning och reda i folkbokföringen och våra register ska hålla en hög kvalitet. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för Skatteverket att stärka identitetskontrollen vid folkbokföringen och utöka möjligheten att kontrollera om en identitetshandling är äkta, säger finansminister Mikael Damberg.

I propositionen föreslås även att Skatteverket ges möjlighet att från och med den 1 september 2023 kontrollera de biometriska uppgifter som finns lagrade i de handlingar som ska överlämnas vid identitetskontrollen. Genom detta blir en person skyldig att, låta Skatteverket ta fingeravtryck och en ansiktsbild.

För att komma till rätta med de problem som kan uppstå när någon är felaktigt folkbokförd på en fastighet eller i en lägenhet som någon annan är folkbokförd på, äger eller hyr, föreslås Skatteverket kunna besluta att personen i stället ska folkbokföras i den kommun där personen senast var folkbokförd. Skatteverkets befogenheter att göra kontrollbesök föreslås också utvidgas, bl.a. genom att kontrollbesöken kommer att kunna genomföras redan som en första utredningsåtgärd. Möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist föreslås slopas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022 respektive 1 september 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio