En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sverige undertecknar avtal om utbyte av land för land-rapporter

Sverige har nu i Paris i likhet med ett stort antal andra länder undertecknat ett avtal om utbyte av land för land-rapporter på skatteområdet.

Land för land-rapportering innebär bl.a. att stora multinationella företag ska redovisa sin affärsverksamhet för varje stat som de finns i.

- Avtalet förväntas bli ett värdefullt redskap i arbetet för att se till att skatt betalas i rätt stat och på rätt sätt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Skattemyndigheterna kommer att kunna utbyta information om land för land-rapportering med varandra och använda den i sitt arbete med riskanalyser när det gäller skatteplanering och företagens internprissättning.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Frank Walterson
Ämnesråd/Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
Telefon 08-405 23 37 

Genvägar
Avtalet på OECD:s webbplats: Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports

Publicerad 28 januari 2016 · Uppdaterad 28 januari 2016