En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Högsta domstolen har i ett beslut meddelat 2013-06-11 satt ned foten och förkunnat att den som fått skattetillägg inte dessutom kan dömas för skattebrott.

Detta beslut kommer att få följder som nu inte fullt kan överblickas. En bomb har briserat i det svenska skattesystemet! Ny lagstiftning kan förväntas på rekordtid. Hösta domstolens beslut bygger till stor del på ny praxis. Anmärkningsvärt är följande ur beslutet (sista meningen i punkt 58):

"Det måste då också vägas in att rättsutvecklingen i Europadomstolen sedan år 2009 inte har föranlett de lagstiftningsåtgärder som hade kunna förväntas."

Aldrig tidigare har jag sett en domstol recensera lagstiftaren på det sättet! Det är dock på sin plats att så sker. Den svenske lagstiftaren är ytterst ovillig att leva upp till sina internationella åtaganden när det gäller såväl europakonventionen som EU:s fördrag och direktiv. T.ex. är mervärdesskattedirektivet inte fullt infört i svensk lag. Det finns flera regler i den nationella, svenska mervärdesskattelagen som står i strid med direktivet. Det kan finnas anledning att återkomma till det i ett senare sammanhang, eftersom den enskilde kan åberopa direktivet om det är förmånligare än svensk lag.

Beslutet slår dock också fast att även om ett beslutat skattetillägg förhindrar ytterligare påföljd för skattebrott så finns inget hinder för påföljd för bokföringsbrott. Skattetillägg för en juridisk person hindrar inte heller påföljd för skattebrott för ansvarig fysisk person. Om den fysiska personen i slutändan blir skyldig att betala den juridiska personens skattetillägg, förhindras dock påföljd för skattebrott.

Bomben kommer att ge upphov till ett mycket stort nedlagda skattebrottsutredningar och åtal. Vidare kommer många personer som dömts för skattebrott att begära resning och skadestånd.

Vi kommer att bevaka utvecklingen och återkomma i dessa frågor.