En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag undrar hur man kan beräkna anskaffningsvärdet för ett sommarhus/ stuga. Jag och min fru har sålt stugan som byggdes på en stamfastighet 1994-95, dvs på ej avstyckad tomt. Under 1995 styckades tomten av och gavs sedan i gåva, med tillhörande hus. 1994 ägdes fastigheten av en äldre släkting som avled och detta medförde att dödsboet, med tre delägare, stod som givare av gåven 1995.  

De som byggde stugan hade nog tänkt sig att den alltid skulle stanna inom familjen, kvitton finns inte sparat. Vi som nu har sålt stugan har alltså fått den i gåva från någon som inte kan visa vad den kostade att bygga.

Det normala är väl att man kan överta den tidigare ägarens förvärs- eller byggkostnad? Men hur gör man i detta fall? Kan man använda sig av taxeringsvärdet eller kanke beräkna vad bygget borde ha kostat, utifrån material, ytor etc?

Tacksam för tips!

Thorbjörn   

5 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 21, 2011

  scb.se har statistik över nybyggnadskostnader/kvm i en lång historisk serie som du kan använda dig av.

  http://www.scb.se/Pages/SubjectArea____5577.aspx

  Som exempelvis;

  Total produktionskostnad/bostadsarea för nybyggda ordinära gruppbyggda
  småhus, kr efter brutto-/nettokostnad, tid och region.
  0030 Stor-Malmö
  brutto
  1994 ..
  1995 ..
  1996 ..
  1997 ..
  1998 11433
  1999 12888
  2000 14201
  2001 15782
  2002 16536
  2003 17933
  2004 18934
  2005 19903
  2006 19919
  2007 22853
  2008 24667
  2009 25680

  Uppge som ett "öppet yrkande" under övriga upplysningar på deklarationsblanketten hur du kommit fram till omkostnadsbeloppet.

 1. anon
  Thorbjörn
  sep 21, 2011

  Hej!

  Bör man utifrån SCB:s beräkning ta hänsyn till den enklare standard som en sommarstuga har (ej fullt vinterisolerad etc)?

  Är det "sed" av skatteverket att acceptera detta sätt att beräkna omkostnadsbelopp om dokumentation saknas från bygget?

  Vänligen

  Thorbjörn  

 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 21, 2011

  SCB förtecknar byggkostnader för moderna helårsbostäder. Du får göra en trovärdig approximation med utgångspunk från statistikserien.

  Redogör du för hur du gjort beräkningen som ett "öppet yrkande" så blir det inget skattetillägg om beräkningen skulle underkännas.

 1. anon
  Thorbjörn
  sep 21, 2011

  för konkreta tips!

 1. anon
  Eva Ek
  mar 19, 2013

  Hej,

  Jag har en liknande fråga som Thorbjörn i ovanstående tråd.

  Det gäller ett fritidshus byggt efter 1980 med tillhörande friggebod på 10 kvm och bod på 15 kvm. Fritidshuset är vinterbonat och egenhändigt byggt. Det finns inga sparade kvitton och inga lån togs vid byggnationen.

  Ovanstående länk från SCB talar ju om gruppbyggda småhus där jag antar att det finns kvitton och övrig dokumentation.

  Finns det något praxis hur man ska hur man ska göra en "trovärdig approximation" från SCBs tabell? Något förhållande till taxeringsvärdet som man kan använda sig av?

  Vid en fråga direkt till Skatteverket hade de inga råd om vilket värde som ska användas och nämnde att skatten kan grunda sig på enbart tomtens värde (det enda papper som finns). 

  Tacksam för råd.