En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vad jag har förstått så har det funnits en begränsning för en person att ta på sig ett officiellt VD-skap som inhyrd konsult. Gäller detta fortfarande? Hur är det gällande en styrelseordförande och dennes möjlighet att vara inhyrd konsult i det bolag han är ordförande i? Jag är själv styrelseordförande i ett bolag där jag äger ca 7 procent och sedan så har jag ett konsultavtal där jag genomför arbete åt detta bolag. Är detta möjligt eller finns det risk att skatteverket kan ha synpunkter på detta på samma sätt som man har haft synpunkter på en VDs möjligheter att vara underkonsult?

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jan 29, 2010

  Hej MattiasK,
  Jag tror att Du syftar på när en VD i ett bolag samtidigt fakturerar bolaget för konsutltjänster via ett AB som VD själv äger. Då har man i rättpraxis sett igenom och ansett att det fakturerade beloppet skall skattas hos VD som lön och bolaget får betala sociala avgifter. I Ditt fall är fråga om en styrelseordförande som äger aktier i bolaget.
  Jag har tittat på rättspraxis i frågan om konsutlarvode kan anses som lön för en styrelseordförande och hitta fall där man i domstolarna har bedömt att det är fråga om lön.
  Det finns många rättsfall även från senare tid så Du har anledning att tro att en risk föreligger.

  Vänligen/ Inger