En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan ett vilande AB betala lön+soc avg till företagets (fåmansbolag) ägare? Kan t ex vara ersättning för några timmar arbete per år med bokföring och placering av tillgångar.

5 Kommentarer
 1. anon
  sara1234
  apr 01, 2010

  Antag att ett fåmansbolag (AB) inte driver ngn verksamhet under 5 år, men betalar utdelning och lön (med soc avg) under tiden. Kan bolaget sedan säljas med 25% vinstskatt?
  (förutsätter att ingen "smittande" verksamhet bedrivs under tiden i annat bolag).

 1. anon
  Ove Grip
  apr 01, 2010

  Det går bra under förutsättning att ägaren eller någon närstående till honom/henne under femårsperioden inte är verksam i bolaget i betydande omfattning. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  sara1234
  mar 25, 2011

  Är det möjligt att lägg ett fåmans AB i träda med diskretionär förvaltning och ändå kunna skatteskriva sig utomlands (och fortsatt äga aktierna i det svenska fåmansbolaget)?

 1. anon
  Ove Grip
  mar 25, 2011

  Hej igen sara1234!

  Det går inte att lämna något bestämt svar på din fråga, eftersom det är Skatteverket som i varje enskilt fall tar ställning till frågan om väsentlig anknytning. Men om du inte har annan anknytning till Sverige än det fåmansbolag du nämner så bör Skatteverket inte anses att du har väsentlig anknytning. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB