En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, 

Jag erkänner, jag har inte alltid
så bra framförhållning :) Min situation är som följande, för ett antal år sedan
började jag hux-flux jobba i Frankrike. Jag ”flyttade” dock aldrig från Sverige,
dvs jag anmälde mig aldrig som utflyttad till svenska myndigheter etc. Jag har
i praktiken bott, arbetat och betalat skatt i Frankrike under hela denna tid,
jag har kanske varit i Sverige 4-6 veckor per år. Däremot har jag haft kvar min
lägenhet här hemma, på vilken jag hela tiden varit skriven men i praktiken har
den har stått tom. Endast vid ett tillfälle har jag under denna tid gjort ett
kortare arbete i Sverige för vilket den svenska arbetsgivaren dragit skatt. Den
fick jag sedermera tillbaka eftersom mina inkomster under det året i Sverige
var så litet att jag inte behövde betala någon skatt. RSV har inte haft några som helst åsikter på min avsaknad
av inkomst och skatt i Sverige under denna tid. Nu har jag dock ”flyttat” tillbaka till Sverige
och  kommer således börja arbeta, betala skatt osv. Min oro är förstås att
RSV ser att jag börjar tjäna pengar, undrar vad jag har levt av de senaste åren
och sköntaxerar mig på fyrtioelva miljoner tills det att jag 76 år senare lyckats reda ut med dem om och i så fall hur mycket jag egentligen är skyldig. Hur skall jag rimligen bete mig?

 

Tack

j

5 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 24, 2007

  Hej By j !

  Även om du hade anmält dig som utvandrad, vilket du givetvis skulle ha gjort enligt folkbokföringslagen, så skulle du ändå varit obegränsat skattskyldig enligt skattelagstiftningen. eftersom du haft väsentlig anknytning till Sverige genom innehavet av lägenheten.

  Jag tror att du kan sova lugnt beträffande tiden i Frankrike och ifall Skatteverket i Sverige skulle höra av sig, så räcker det att du visar att du bott där, arbetat och betalat skatt.

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  j..
  feb 27, 2008

  Jag tar upp en gammal tråd igen av nyfikenhet. Jag skall eventuellt börja jobba utomlands igen och tänkte försöka sköta det lite bättre den här gången. Detta gör att jag försökt läsa in mig på sex- och tolvmånadersregler och annat och en tanke slår mig: är det inte så att mitt fall ovan borde täckas av tolvmånadersregeln?

  Jag hade förvisso aldrig "flyttat" (folkbokfört mig i Frankrike för svenska myndigheter sett) och dessutom behållt "väsentlig anknytning" till Sverige genom att ha haft kvar min hyresrätt (räknas hyresrätt som väsentlig anknytning, jag menar det är ju ingen egendom som en bostadsrätt är?). Men spelar det verkligen någon roll? Gäller inte både sex- och tolvmånadersregeln ÄVEN om man har väsentlig anknytning till Sverige förutsatt att man inte är i Sverige mer än 6 dagar/månad och respektive beskattningsregler uppfylls?

  Vad gäller det här med avbrott i utlandsvistelsen, om jag under tiden varit utskickad till andra länder av min franska arbetsgivare under perioder (säg upp till ett halvår) kan väl detta inte rimligen räknas som avbrott? För hela perioden (i Frankrike och tredje länder) har ju skatt, sociala avgifter och hela baletten skötts i Frankrike. De svenska skattemyndigheternas "jurisdiktion" borde rimmligtvis sluta när (tolvmånadersregeln):

  1. Jag varit i Sverige mindre än 72 dagar/år 

  2. Jag beskattats fullt ut i Frankrike. (För att göra en karikatyr av det hela så borde det väl tillochmed vara så att om jag "skattefuskat" i Frankrike så är det inte RSVs problem då jag betalt skatt i Frankrike även om det varit "för lite" pga mygel med deklarationen där?)

   

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 20, 2008

  Hej j...!

  De aktuella reglerna lyder i sin helhet (inkomstskattelagen 3 kap. 9-13 §§):

  "En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.
  Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. 2007:1249
   
  10 § Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.
   
  11 § Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte för anställning ombord på svenskt, danskt eller norskt luftfartyg.
   
  12 § Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte heller för anställning ombord på fartyg.
  Den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart är inte skattskyldig för inkomst av anställningen om
  - vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och
  - arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  Med oceanfart avses
  - fart i utomeuropeiska farvatten med undantag för fart på orter vid Medelhavet och Svarta havet, på Nordafrikas västkust norr om 22 grader nordlig bredd, på Kanarieöarna och på ön Madeira, och
  - fart i europeiska farvatten norr eller väster om linjen Trondheimsfjorden
  - Shetlands nordspets, därifrån västerut till 11 grader västlig bredd, längs denna longitud till 48 grader nordlig bredd. 2005:898
   
  13 § Om den skattskyldige när han började anställningen utomlands på goda grunder kunde anta att han på grund av bestämmelserna i 9 § eller 12 § andra stycket inte skulle vara skattskyldig för inkomsten av anställningen men det under anställningstiden inträffar sådana ändrade förhållanden som medför att förutsättningar för undantag från skattskyldighet inte finns, ska han ändå inte vara skattskyldig om de ändrade förhållandena beror på omständigheter som han inte kunnat råda över och en beskattning skulle framstå som uppenbart oskälig.  2007:1419"

  Observera att reglerna bara gäller inkomst av anställning! Inga andra inkomster såsom räntor, reavinster, näringsverksamhet etc. omfattas. Observera också att ettårsregeln bara gäller för vistelse "i samma land"!

  Jag tror inte att den svenska skattemyndigheten har särskilt stort intresse av hur mycket skatt Du betalt i Frankrike. Däremot måste Du åtminstone ha betalt något lite skatt i Frankrike och kunna visa det för att kunna tillämpa sexmånadersregeln. Detta skall Du egentligen inte behöva visa om Du skall tillämpa ettårsregeln. Det kan dock hända att Skatteverket ändå vill se bevis på att Du betalt skatt där även vid tillämpning av ettårsregeln.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Terris
  jan 21, 2011

  Hej alla!

  Jag kollar igenom många nyttiga inlägg och fastnade särkilt för detta och mest Hans svar på J´s inledande inlägg.

  Hans skriver: "Jag tror att du kan sova lugnt beträffande tiden i Frankrike och ifall Skatteverket i Sverige skulle höra av sig, så räcker det att du visar att du bott där, arbetat och betalat skatt."

  Jag kom hem till Sverige för två år sedan efter att ha jobbat i usa under 2,5 år men inser nu i efterhand att jag hade väsentlig anknytning till sverige under denna tidsperiod. Jag inser att jag var hur klantig som helst och borde ha meddelat RSV om min vistelse i usa. Samtidigt handlade jag i god tro och har betalat en massa skatt i usa.

  Jag undrar dock om RSV kan göra bedömningen att jag hade väsentlig anknytning i efterhand och debitera mig svensk skatt retroaktivt. Stämmer detta?

   

   

   

 1. anon
  Hans Larsson
  jan 24, 2011

  Hej!

  Ja, Skatteverket kan nog höra av sig men kan du visa att du betalat skatt i USA, så kan du kanske använda dig av den s.k. sexmånadersregeln.

  Du kanske också kan visa på att du under denna tid har haft din hemvist i USA enligt gällande dubbelbeskattningsavtal mellan USA och Sverige och på så sätt visa att den endast är USA, som haft rätt att beskatta dig under denna tid. Ifall du har haft bostad i Sverige under den här tiden kan det kanske ställa till visst problem om det blir diskussion om hemvist enligt avtalet. 

  Då det gäller skatterättslig bedömning, så är det de faktisk omständigheterna avseende din vistelse, som är avgörande och inte din folkbokföring i Sverige.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se