En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har en fråga ang. beskattning av utlandsarbete som påpassligt nog torde vara av intresse i ljuset av Clas Ramerts utläggning om internationell beskattning (http://www.skatter.se/index.php?q=node/3365). De hypotetiska förutsättningarna är som följer:

1) Svenskt moderbolag etablerar dotterbolag i ett annat EG-land

2) Det svenska företaget lånar ut en arbetare åt det nystartade dotterbolaget under fyra månader

3) Den utlånade personen har svenskt medborgarskap och är bosatt i Sverige

4) Den utlånade personen arbetar för dotterbolaget under dess ledning men får sin lön betald av det svenska moderbolaget

5) Dotterbolaget kompenserar inte moderbolaget för lönekostnaden.

Om man bortser från det specifika dubbelbeskattningsavtalet som blir aktuellt, vad gäller vid inkomstbeskattningen av moderbolaget i Sverige, och vilka regler tillämpas för beskattningen av den utlånade personen?

 Min gissning är att 183-dagarsregeln slår in med konsekvens att den utlånade personen beskattas i vanlig ordning enligt IL. Därutöver vet jag inte var man ska leta. Vad tror ni?

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 12, 2010

  Hej!

  Ifall den utsände personen utför ett arbete för dotterbolaget, som på något sätt kan gynna moderbolaget som exempelvis förbättrad försäljning på sikt, så bör moderbolaget få avdrag för aktuell lön under utsändningen till dotterbolaget.

  Den anställde ska beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen(IL) eftersom utsändningen endast omfattar fyra månader, så den s.k. sexmånadersregeln kan ju inte bli aktuell.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se