En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hallå!

 Vid arbete i Tyskland ska man enligt sexmånaders och ettårsavtalet skatt betalas där OM man inte vistas mer än 6 dagar per månad i Sverige, då ska skatt avräknas och betalas i båda länderna dock ska den totala skatt man betalar inte överstiga det högsta skattebeloppet som finns i något av länderna.

I tyskland betalar man obligatoriskt Skatt+Sociala avgifter, vid en eventuell avräkning mot Svensk skatt räknas hela beloppet i Tyskland som "skatt" eller endast det endast den del som namnges skatt, alltså exklusive de obligatoriska sociala avgifterna?

 Tack på förhand!

 

 

 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  aug 04, 2009

  Hej!

  Ifall du uppfyller kraven som ställs enligt sexmånadersregeln så blir det inte aktuellt med någon avräkning mellan staterna utan du blir helt skattebefriad i Sverige.

  Ifall kraven beträffande dagarna inte blir uppfyllda får avräkning ske av den tyska skatten mot den svenska avseende aktuell inkomst. Någon avräkning för sociala avgifter får inte ske om de inte i Tyskland betraktas som skatt. Avdrag för avgifterna får i stället ske i den svenska deklarationen under allmänna avdrag.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se