En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ofta läser man om alla möjliga lösningar för att slippa undan att skatta av allt i bolaget som löneskatt. Men många av lösningarna kostar väl också pengar att genomföra.

Vad är vettigast att göra med ett bolag som har en ägare och som även jobbar ensam i bolaget när man vill avveckla det och att tillgångarna är runt 3 miljoner?? Vore kul om man kunde slippa undan med sådär en 30% i skatt.

2 Kommentarer
 1. anon
  bosa
  nov 27, 2006

  Hej,

  Det låter sig göras relativt enkelt utan stora kostnader. Det beror dock på hur tillgångarna ser ut, vilket pris du kan räkna med att få. Är det i huvudsak likvida medel är det enkelt att göra på ett hederligt och legalt sätt.

  Eftersom ämnet är känsligt bör det diskuteras i en dialog. Jag kan hjälpa till, men då måste du kontakta Claes för att få min email om detta är i enlighet med reglerna.

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 05, 2006

  Hej Claes!

  Visst är det värt att skatteplanera för 3 Mkr!!!

  För det första bör Du ta fram blankett K10 och se hur mycket av en eventuell vinst Du skulle kunna ha med låg beskattning. K10 är en blankett som skall ingå i Din privata deklaration, eftersom Du är ägare till ett fåmansföretag. Om ingen utdelning och ingen försäljning av aktier sker under året struntar många i att fylla i den. Om Du inte fyllt i den för tidigare år, bör Du gå tillbaka och fylla i de år som fattas - en blankett för varje år. Eftersom reglerna ändras varje år måste Du få tillgång till de blanketter som gällde för respektive år. Det finns också dataprogram på marknaden som kan göra dessa beräkningar på ett smidigt sätt.

  Om inte det lågbeskattade utrymmet enligt K10 är stort nog, kan Du överväga att låta bli att vara "verksam i betydande omfattning" under mer än fem hela beskattningsår. Efter en sådan karenstid upphör nämligen aktierna att vara "kvalificerade" enligt de s.k. 3:12 reglerna. Därefter kan de - om nuvande 3:12 regler inte förändras - säljas med endast 25 % beskattning av kapitalvinsten. För att inte vara verksam i betydande omfattning är det lämpligt att överlåta skötseln av bolaget till någon annan, ej närstående person. Du kan ingå i styrelsen men då får Du bara utföra normalt styrelsearbete. Säkrast är nog att låta någon annan eller några andra - ej närstående - ta över som styrelse och firmatecknare samt VD om sådan skall utses.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB