En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har för ca 18 mån sedan flyttat till USA för mitt jobbs räkning och därmed skrivit ut mig då jag stannat längre än ett år. Jag vet inte när jag kommer att återvända men planerar att göra så, troligtvis inom fem år.

Samtidigt har jag en närstående (bror) vars fåmansbolag jag har fått aktier i. Dessa har nu ett rejält marknadsvärde. Jag vill sälja dessa till ett bolag jag äger till 100% i cypern för att kunna avyttra och investera i annat utan att betala kapitalskatt.

Jag har förstått att man nu har infört möjlighet att sälja tillgångar till egna bolag i eu länder till underpris utan att beskattas till marknadsvärdet. Men de exempel jag har sett rör bara när personen som äger strukturen fortfarande bor i Sverige.

En diskussion har först om man kan bli skyldig till olaglig skatteplanering om man senare flyttar utomlands. Jag har dock inte sett några rättsfall här.

Frågan är om jag, som pg jobb redan har skrivit ut mig från sverige bör undvika denna transaktion pg risk för misstänkt skatteflykt (vilket alltså inte är min tanke).

Tankar mottages tacksamt! Kanske dags för ett förhandsbesked?

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jun 04, 2008

  Hej 17844!

  Enligt ändring i inkomstskattelagen gällande från och med den 1 januari 2008, så har den så kallade tioårsregeln avseende begränsat skattskyldigas skyldighet att redovisa kapitalvinst vid försäljning andeler i svenska aktiebolag utvidgats till att omfatta även kapitalvinster vid avyttring av utländska delägarrätter och andelar i en i utlandet delägarbeksattad juridisk person som har förvärvats under tiden som den fysiska personen varit obegänsat skattskyldig i Sverige.

  Dubbelbeskattningsavtal kan emellertid som tidigare begränsa Sveriges möjligheter till beskattning av kapitalvinsten. Enligt avtalet med USA så har Sverige rätt till beskattning av sådan vinst under de tio år som närmast följer efter den tidpunkt då hemvisten i Sverige upphört.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se