En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har en fråga om momsbefriad verksamhet.

 

Jag arbetar inom vården och har precis börjat i denna bransch. Jag har fått information om att denna verksamhet är helt momsbefriad sen fick jag höra att det stämmer till en viss del ,för en del av denna verksamhet ska man redovisa ingående moms men fick inte information om vad som skall redovsas med ingående moms, det jag vet är leasingbilar. Vad är det som INTE är momsbefriad (alltså vad är det med förutom leasingbilar)?

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 03, 2010

  Du får specificera lite närmare vilken vård som bedrivs för att kunna besvara dina frågor. De allmänna reglerna är som följer av klippet från momsbroschyren:

  Sjukvård och närliggande tjänster som undantas från
  momsplikt är:
  • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och
  behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt
  vård vid barnsbörd om åtgärderna avser vård vid
  sjukhus.
  • Vård som i övrigt tillhandahålls av någon med särskild
  legitimation att utöva yrke inom sjukvården.
  Sådan legitimation har apotekare, arbetsterapeuter,
  audionomer, barnmorskor, biomedicinska analytiker,
  dietister, kiropraktorer, logopeder, läkare,
  naprapater, optiker, psykologer, psykoterapeuter,
  receptarier, röntgensköterskor, sjukgymnaster,
  sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tandhygienister
  och tandläkare.
  • Medicinskt betingad fotvård.
  • Kontroller och analyser av prov som tagits som ett
  led i sjukvården.
  • Ambulanstransporter.
  • Synundersökningar som görs av legitimerad
  optiker.
  Varor och tjänster som tillhandahålls vårdtagare som
  ett led i sjukvården är också momsfria.
  Ortopedingenjörer kan också ha särskild legitimation
  för att utöva yrke inom sjukvården. Deras försäljning
  av varor och tjänster i egen verksamhet är ändå inte
  undantagen från momsplikt.

  Momspliktigt
  Du ska ta ut moms om du säljer:
  • Skönhetsvård
  • Allmän rekreation
  • Allmän kostrådgivning
  • Synhjälpmedel, t.ex. glasögon
  • Bedömningar och utlåtanden i exempelvis
  körkorts- och pensionsfrågor.
  • Vård av djur

  Man kan bedriva en verksamhet som är delvis momsbefriad och får då göra en uppdelning av den ingående momsen så att man får avdrag för den del som tillhör den momsbelagda verksamheten.

  Säljer du både momspliktiga och momsfria varor
  eller tjänster, s.k. blandad verksamhet, gäller vissa
  begränsningar för avdragsrätten:
  Du får dra av hela momsen
  • För inköp till den del av verksamheten som är
  momspliktig.
  • För gemensamma inköp till den momspliktiga och
  momsfria verksamheten som till mer än 95 procent
  avser den momspliktiga verksamheten.
  • För inköp till verksamheten om den till mer än 95
  procent är momspliktig och den ingående momsen
  för inköpet inte överstiger 1 000 kr.
  Du får inte dra av någon moms
  För inköp till den del av verksamheten som är momsfri.
  Du måste dela upp ingående moms
  Om du köper något som ska användas i både momspliktig
  och momsfri verksamhet ska du göra ett avdrag
  som motsvarar användningen i den momspliktiga
  verksamheten.

  När det gäller löpande driftkostnader används ofta
  relationen mellan momspliktig och momsfri omsättning
  som grund för att bestämma vad som är skäligt.
  Om du har en total omsättning som till 60 procent är
  momspliktig, får du inte dra av mer än 60 procent av
  momsen. Tanken är dock att du ska försöka hitta en
  rimlig fördelningsgrund. Omsättningen kan vara
  missvisande och då kan en annan fördelningsgrund
  vara lämpligare.

  Om du investerar i maskiner, inventarier, fastigheter
  etc. är det lämpligt att du gör en särskild bedömning
  och inte använder samma fördelning som för löpande
  driftkostnader. Du bör försöka bedöma hur varje investering
  för sig ska användas.
  Vid lite större investeringar i maskiner, inventarier,
  fastigheter eller liknande kan du få möjlighet eller bli
  tvungen att justera det ursprungliga avdraget som du
  gjorde vid inköpet, s.k. jämkning. Detta blir fallet om
  du ändrar användningen av tillgången så att du använder
  denna i större eller mindre omfattning i momspliktig
  verksamhet, i förhållande till hur det var vid
  förvärvet. Jämkning kan också bli aktuell vid försäljning
  av sådana tillgångar

 1. anon
  susanne40
  jun 05, 2010

  Hej Ulf

   

  Tack så mycket för ditt svar. den verksamhet jag arbetar i är en privat vårdcentral.

   

  /Susanne