En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Har en fråga om Cypernbolags avveckling.

Ägaren till ett svenskt AB startade sommaren 2007 ett bolag på Cypern. Under hösten såldes aktierna i det svenska AB:t till Cypernbolaget  (för anskaffningsvärdet).

I december 2007 utvandrade vi till Österrike (a-ägaren är österrikisk medborgare) och Skatteverket har bedömt oss som begränsat skattskyldiga i Sverige. Vi har inte för avsikt att återvända. Det svenska AB:t har i april 2008 begärts i likvidation. Deklaration för 2007 har inlämnats och skatt för reavinst vid försäljning av tillgångar har betalats till SKV.

När vi gjorde dessa transaktioner pratades det om att man kunde avveckla Cypernbolaget efter två år (om vi då inte kommit igång med den aktiehandel vi tänkt oss), men i slutskedet angavs att det vore bättre att behålla Cypernbolaget i sju år.

Vi har först nu fått reda på att man måste betala 9% ränta för pengar man lånar ur Cypernbolaget och det blir ganska mycket pengar under sju år och därför kommer nu frågan:

Vad är orsaken till att det vore bättre att vänta i sju år innan man avvecklar? Vad  händer om man avvecklar efter två år?

Mvh/Marita

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 13, 2008

  Hej Marita!

  Det är numera vanligtvis fullt OK att överlåta sina svenska aktier för underpris till ett Cypernbolag. Det kom emellertid några domar från Regeringsrätten för ungefär ett år sedan, där Regeringsrätten i huvudsak menade att den inte ville ta ställning till om skatteflyktslagen var tillämplig eller ej förrän den sett eventuella efterföljande transaktioner. Skatteflyktslagen kan tillämpas under taxeringsåret och de följande fem åren. För att vara säker på att den inte skall kunna tillämpas måste man alltså vänta ungefär sju år. Jag tror att det är orsaken till att man rått Er vänta sju år med likvidationen.

  Skatteverket har på senaste tiden börjat angripa lån från utlänska bolag hemmahörande i Cypern, Luxemburg m.fl. Jag tror Skatteverket kommer att få problem i domstolarna i de fall det finns ordentliga lånehandlingar med normala ränte- och amorteringsvillkor. Ingen kan dock veta hur det kommer att gå i domstolarna. Min tro är att Skatteverket endast kommer att lyckas när det föreligger speciella omständigheter, t.ex. att lånehandlingar saknas, ränta och amorteringar har inte betalts etc.

  Ni bor dock i Österrike nu, om jag förstår saken rätt. Ni bör undersöka med österrikisk expertis hur lån ur egna bolag behandlas där.

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB