En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

 Jag har ett välskött AB med ett EK på 2 miljoner och ett aktieägartillskott på 1 miljon, vad är detta värt?

 

/Fredrik

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 11, 2008

  Hej Fredrik!

  Det är nog mycket varierande hur mycket som betalas för förlustbolag. Om bolaget inte har någon verksamhet av betydelse brukar man betala för eget kapital plus ett belopp motsvarande en viss procentsats av underskottsavdraget. Jag vill  här nämna att det finns mycket komplicerade regler beträffande underskottsföretag. Mycket förenklat innebär reglerna att en ägarförändring medför en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr. Jag går här förbi koncernbidragsspärren, som bara får betydelse för hanteringen av koncernbidrag.

  Beloppsspärren innebär att att underskottsavdraget "kapas" vid nivån 200 % av köpeskillingen. Ofta har underskottsbolagen mycket lågt eget kapital pga. förlusterna. Då blir också köpeskillingen låg, vilket kan medföra att en stor del av underskottsavdraget pga. beloppsspärren försvinner för alltid. Om kapitaltillskott ges, skall det - vid fastställande av beloppsspärren - avräknas från köpeskillingen om det givits under beskattningsåret eller något av de två föregående beskattningsåren. Jag skrev f.ö. för ett par år sedan en blog om underskottsavdrag.

  Du har gett uppgifterna att bolaget har ett eget kapital på 2 Mkr och ett aktieägartillskott på 1 Mkr. Du bör även uppge

  hur stort underskottsavdraget är

  om bolaget bedriver någon verksamhet

  om det rör sig om ett ovillkorat aktieägartillskott eller ett villkorat och

  när aktieägartillskottet gavs

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB