En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, ett AB innehåller endast följande tillgångar och skulder.

Inrullat underskott = 800 000 kr
Årets underskott per överlåtelse dagen = 50 000 kr
Skuld till delägaren = 300 000 kr.
Villkorat aktieägartillskott = 300 000 kr.
Eget kapital = - 300 000 kr.

Hur mycket är företaget värt vid försäljning? Dvs hur mycket betalas för underskottet? Känner ni till något företag som köper upp förlustföretag som man kan vända sig till?

Vid förvärv av fordran resp VAT kan köparen erhålla framtida återbetalning som återbetalning av lån resp ränta, fysiker, skatt 30 %. Har fordran resp VAT något värde för köparen och i så fall hur mycket?

Alternativet är att likvidera företaget men det kostar ju pengar och tar lång tid, ett annat alternativ är att sälja aktier, VAT och fordran för 1 kr och därigenom realisera förlusten, underskottet borde väl dock betinga ett värde på marknaden + som sagt ev VAT och / eller fordran?

Undrar Anders