En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Privatperson med fritidshus önskar hyra ut dessa (korttidsboende). Kan detta ske i bolagsform (AB) och vad blir i så fall villkoren för att föra över dessa till bolag? Kan de senare återföras till privat ägande? Med vilka konsekvenser?

Privatpersonen har samtidigt ett eget företag (byggnadsverksamhet). Kan han i den rörelsen utföra arbete för bolagsägda fastigheter enligt ovan och få avdrag för moms och kostnader för reparationer. ombyggnader. nybyggnation?

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 13, 2008

  Hej Birger!

  Risk finns att Du anses bedriva byggnadsrörelse och att Du därför inte kan utnyttja de vanliga reglerna för kapitalvinst på fastigheter. Bl.a. får ju de flesta av oss redovisa sådana vinster i inkomstslaget kapital. På "skatteslang" säger vi att Du har eller kan ha "byggmästarsmitta". OM så är fallet, redovisas kapitalvinster på fastigheter (utom privatbostadsfastigheter) som inkomst av näringsverksamhet. Även kapitalvinster på aktier i fastighetsförvaltande bolag skall i vissa fall redovisas som inkomst av näringsverksamhet.

  OM Du har "byggmästarsmitta", kan det bli svårt för Dig att hävda att fritidshusen har privatbostadskaraktär. Det blir det för övrigt redan av det skälet att det rör sig om flera fritidshus och inte bara ett enda. Uthyrning av privatbostäder redovisas i inkomstslaget kapital till skattesatsen 30 % och enligt ganska förmånliga schablonregler. Uthyrning av näringsfastigheter redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet med full förvärvsbeskattning och socialavgifter (eller löneskatt om näringsverksamheten är passiv). Säg 50 % till 70 % beskattning inklusive socialavgifter.

  Om Du lägger in fritidshusen i ett aktiebolag kan aktierna i bolaget betraktas som lager. Då skall eventuell kapitalvinst på aktierna i framtiden förmodligen redovisa som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller dock inte om bolaget redan bedriver byggnadsrörelse. Uthyrningen beskattas hos aktiebolaget med 28 % av vinsten.

  Ja, som Du ser väcker Din fråga många tankar. Här finns mycket att fundera över.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB