En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har en enkel eller kanske komplicerad fråga, jag har blivit erbjuden ett kortare tidsvikariat inom arbetsledning för ett baltiskt företag. Företaget är registrerat i ett av de baltiska länderna men vill att jag skall utföra arbeten för dem här i Sverige. De kommer utan förbehåll också att betala svensk lön och svensk arbetsgivaravgift för mig här i Sverige vilket jag också kommer får specificerat.

Finns det något jag skattemässigt bör tänka på som löntagare för ett trots allt väldigt seriöst utländskt registrerat företag?

De har också öppnat för att hjälpa mig att starta ett eget bolag i Baltikum och att vi lättare skulle kunna samarbeta genom detta, frågan är därför också om jag själv på sikt kan starta ett bolag i Baltikum, men ändå fortsatt verka i Sverige och ta ut svensk lön (inkl alla avgifter betalda här i Sverige?) trots att mitt då egna nystartade bolag är registrerat där.

På svaret varför jag inte startar ett svenskt bolag också är att jag inte vill ha två företag att administera, är också nyfiken på inställningen till företagare och skatter i andra länder(i Sverige vet jag hur den är), kan också få mycket kvalificerad hjälp lokalt. 

På svaret om varför i Baltikum kommer att vara att målsättningen är att lägga en del av tiden (arbetet) även där.

Förtydligande (2005-10-26):

Kan jag som svensk medborgare på sikt därför äga ett utlänskt bolag som jag verkar genom i Sverige och tar ut lön (betalar svenska löneskatter från)?

Är det utlänska bolaget då för vinster och utdelning (läs bolagsskatter) skatteskyldigt i Sverige eller i bolagets hemland?

5 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 27, 2005

  Det här är synnerligen intressant men också komplicerat!

  Genom att arbeta och driva bolag i de baltiska staterna kan det finnas mycket skatt att tjäna. Det gäller dock att göra detta på rätt sätt. Vanligtvis bör utlänningar inte behöva betala svensk skatt om de arbetar i Sverige kortare tid än sex månader. Eftersom Du är svensk och bor i Sverige kan Du naturligtvis inte utnyttja den möjligheten. Om Du äger ett bolag i en baltisk stat och driver bolaget från Sverige, kan Du också få problem. Bolaget kan då anses ha fast driftställe i Sverige, vilket i så fall så gott som alltid medför svensk beskattning. Om Du äger ett bolag i någon baltisk stat, som drivs av anställda där borta (t.ex. en anställd VD), kan saken komma i en annan dager. Här måste man först studera vilken verksamhet Du avser att bedriva. Därefter kontrollera skattelagstiftningen i båda länderna samt dubbelbeskattningsavtalet. Sverige har dubbelbeskattningsavtal med de flesta länderna av betydelse i världen. Dubbelbeskattningsavtal eller skatteavtal, som de ofta benämns numera, syftar till att undanröja beskattning av samma inkomst i två länder.

  Om Du tar anställning i ett utländskt bolag och arbetar utomlands, kan Du undgå den svenska beskattningen på inkomsterna av anställningen enligt de s.k. sexmånaders- eller ettårsreglerna. Då måste Du alltså utföra arbetet utomlands i minst sex månader eller minst ett år. Dessa regler innebär dock att Du forfarande blir beskattad i stort sett som vanligt i Sverige för allt annat än antällningsinkomsten.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Lasse L
  okt 27, 2005

  Tack för Ditt svar Clas,

  Först och främst tror jag startandet av den här sajten är genialt, det finns inget liknande, med tanke på skattenivåerna och komplexiteten i Sverige är jag också övertygad om att det finns ett stort intresse. Något som på sikt kommer att innebära många nya klienter till Dig och Ditt företag.

  Du skrev:

  -”Här måste man först studera vilken verksamhet Du avser att bedriva. Därefter kontrollera skattelagstiftningen i båda länderna samt dubbelbeskattningsavtalet. Sverige har dubbelbeskattningsavtal med de flesta länderna av betydelse i världen. Dubbelbeskattningsavtal eller skatteavtal, som de ofta benämns numera, syftar till att undanröja beskattning av samma inkomst i två länder”.

  Undrar därför:

  Jag har sedan länge ”många strängar på min lyra”. Verksamheten är huvudsakligen på sikt konsultverksamhet åt olika företag, internationella men också enbart svenska. Verksamheten är inom försäljning och marknadsföring, något jag redan idag delvis gör idag från mitt AB i Sverige.

  Det finns pålitliga affärskontakter både i Estland och Litauen, det finns också fyra andra företagare (vilka är goda vänner till mig) som utryckt stort intresse att starta/eller vara delaktiga i att starta ett bolag i Baltikum. Verksamheterna i dessa är (förmedling av tryckeritjänster, konsultation inom management & handel samt kvalitetssäkring inom bygg). Intresset bottnar i om det genom utländsk lokalisering skulle göra det enklare för dessa att kunna leva och överleva av sin verksamhet. Samtliga är seriösa företagare som alla brottas med samma problemställningar, komplexiteten i det svenska skattesystemet och problemen att leva av det som i slutändan blir över.

  Hur kan man kontrollera dessa dubbelbeskattningsavtal?

  Den absoluta målsättningen är att i det egna bolaget i så fall ta ut en skälig svensk lön med svenska skatter och arbetsgivaravgifter.

  Samtidigt är det av stor vikt att kunna ackumulera pengar i bolaget för att både ha till ”dåliga tider” och bygga upp en ekonomi som ger förutsättningar för att kunna växa. Av de skälen är det angeläget att kunna tillämpa lokala bolagsskatteregler som till skillnad från Sverige medger detta.

  Hur kan man göra en kvalificerad bedömning? Detta är av vikt då jag på nära håll sett företagare göra sådant de trott varit helt lagligt och riktigt för att sedan få sina liv och privatekonomier förstörda genom skattetillägg etc.

  En god nattsömn utan oro för att klara en eventuell revision samt möjligheten att som egenföretagare för omväxling skull kunna ta ut en lön som iallafall motsvarar hälften av det som byggnads idag "kräver" som rättighet för sina medlemmar är därför andra skäl.

  Tacksam för svar, bästa hälsningar, Lars

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 27, 2005

  Dubbelbeskattningsavtalen finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida under "Broschyrer". De kan dock vara mycket svåra att läsa om man inte är van vid sådan text.

  Det är inte lätt att utnyttja utländska bolag för svenskar som bor kvar i Sverige.  För att utnyttja fördelarna med utländska bolag måste ofta ägaren, den fysiska personen, flytta med till samma land. I annat fall kan det - som jag sagt tidigare - lätt uppstå en situation som gör att det utändska bolaget anses ha fast driftställe i Sverige.

  Om Du och Dina kollegor vill bolla de frågorna med mig, så ring mig gärna någon dag.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  shatti
  maj 06, 2008

  Min chef har ett thailansk bolag, men vill starta ett nytt bolag i Sverige. Problemet ar att vi ar thailandare. Kan en thailandare da starta ett bolag i Sverige. Vi ska alltsa starta maklar bolag. Jag vill ha allt information om vad man maste gora for att kunna starta ett foretag i Sverige.

  Halsningar/ Shatti

  P.S. Forlat mig med min svenska. Hoppas ni forstar vad jag menar.

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 24, 2008

  Hej Shatti!

  Det thailändska bolaget kan starta ett dotterbolag i Sverige. Halva antalet styrelseledamöter måste dock vara folkbokförda här eller inom EU (eller möjligen EES). Om Du är folkbokförd här i Sverige, bör Du både kunna vara styrelseledamot och även kunna starta eget företag här. Om Du vill ha konsulthjälp, så hör av Dig till oss.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB