En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I detta nyhetsbrev redogör vi för skattenyheter från Finansdepartementet och Skatteverket under maj t.o.m. augusti.

Vi kommer inte, som i tidigare fall, redogöra för alla domar i Högsta Förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden. Denna redogörelse kan återkomma i framtiden. Vi hänvisar emellertid till flödet från Högsta Förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden som finns här på skatter.se. Samtliga domar som publiceras från dessa domstolar hamnar i vårt "RSS" flöde under fliken "Skattenyheter". 

Vi kommer dock att redogöra för ett rättsfall som vi finner särskilt intressant. I nyhetsbrevet har vi valt HFD 2017 ref. 17 som Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade den 31 mars 2017.

Vi kommer även i detta nyhetsbrev att gå in på ett mycket intressant skatterättsligt område - skönsbeskattning. Se artikel längre ner i nyhetsbrevet. I nästa nyhetsbrev som kommer under hösten ska vi mer ingående diskutera bevisningen i skattemål.

 

Nyhetsbrevet kan du läsa här