En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Har en fråga gällande beskattning vid avveckling av ett vilande AB.

1. Vad avses med vilande, vilken avkastning får man ha på kapitalet som finns i aktiebolaget när det är vilande? Måste kapitalet ligga på banken eller kan det vara placerat i några värdepapper?

2. Måste aktiebolaget vara vilande i 5 år för att man ska komma undan 3:12 reglerna eller räcker det med att man som ägare inte bedriver någon verksamhet i det och låter kapitalet förvaltas diskritionärt under 5 år?

3. Vad händer om aktiebolaget ställt ut en option på 5 år och optionen löses ut strax innan bolaget likvideras, anses bolaget då inte vara vilande och hur beskattas då det kapital som kommer av likvideringen av aktiebolaget?

 Tacksam förlite vägledning.

Mvh

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 13, 2008

  Hej Dan!

  Uttrycket vilande bolag finns inte i skattelagstiftningen vad jag vet. Det är ett uttryck som brukar användas om bolag som inte har någon verksamhet alls utan endast en räntelös fordran på ett annat bolag.

  För att undslippa 3:12 reglerna måste ägarna undvika att vara "verksamma i betydande omfattning" under under en karenstid om minst fem hela kalenderår. Reglerna kring detta är komplicerade. Den som vill åstadkomma detta bör ta hjälp av skattekonsult.

  Din fråga beträffande optionen förstod jag inte riktigt men kanske mitt svar räcker? 

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB