En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Ett villkor för en skattefri underprisöverlåtelse när koncernbidragsrätt saknas är att överlåtelsen avser en hel verksamhet eller en verksamhetsgren. Mot bakgrund av omständigheterna ansågs villkoret uppfyllt.

För fördjupning, länk