En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

  Hejsan,
Jag har fått ett erbjudande om att ta ett tillfälligt arbete 9-12 månader i Indonesien med viss möjlighet till förlängning. Min familj kommer i huvudsak att vara kvar i Sverige under tiden då avsikten är att Jag återvänder till Sverige efter utfört arbete.

Jag kommer att betala skatt i Indonesien för min inkomst där men förstår samtidigt att Jag kommer att vara "obegränsat skattskyldig" i Sverige, då min familj (och bostadsrätt) blir kvar.

Min uppdragsgivare kommer att tillhandahålla bostad etc vilket i Sverige skulle anses vara en beskattningsbar förmån.

Hur undvika att Jag defacto kommer att få betala dubbel skatt.

Hur mycket kommer min hustru att tillåtas vara i Indonesien utan att hennes situation i Sverige försämras?

 

//Tack 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  apr 24, 2008

  Hej Slalom!

  Du bör ansöka hos Ditt skattekontor om skattebefrielse i Sverige enligt den s. k. sexmånadersregeln eftersom Du kommer att beskattas i Indonesien och även bostadsförmånen bör redovisas där och bedömas enligt indonesisk skattelagstiftning.

  Jag kan inte se att det finns någon begränsning i tiden för Din hustrus vistelse i Indonesien som skulle försämra hennes situation i Sverige.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se