En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 24 mars 2021

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om förändringar i reglerna om samordningsnummer. Förslagen innebär bland annat att ett samordningsnummer kan förklaras vilande om det tilldelats en person under falsk identitet. Dessutom kommer i princip samtliga myndigheter bli skyldiga att anmäla misstänkta fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger.

Förslagen i propositionen syftar till att skapa bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen och åtgärda brister i systemet för samordningsnummer.

Förändringarna innebär bland annat att ett samordningsnummer kommer förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats om inte en myndighet eller den enskilde har kommit in med en ansökan om förnyelse av numret. Det införs även en möjlighet för Skatteverket att förklara ett nummer vilande till exempel om numret har tilldelats någon under en falsk identitet. Det skapas även en möjlighet för privatpersoner att ansöka om samordningsnummer. Det har tidigare endast varit möjligt för myndigheter.

Vid årsskiftet beräknas omkring 695 000 vara äldre än fem år och således föremål för vilandeförklaring såvida en myndighet eller den enskilde inte har inkommit med en begäran om förnyelse till Skatteverket vid utgången av 2021. Ca 910 000 samordningsnummer har totalt tilldelats fram till 2021.

I propositionen ingår även en omfattande utvidgning av myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen. I praktiken innebär det att nästan alla myndigheter kommer bli skyldiga att meddela Skatteverket om man misstänker fel i folkbokföringen förutsatt att inte särskilda skäl talar mot det.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 juni 2021.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström