En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.
Jag har ett par frågor angående ettårsregeln som finns då det gäller att bli skattebefriad från Sverige.
Jag har idag en anställning på en oljeplattform i Qatar. I Qatar finns ingen inkomstbeskattning och jag betalar skatt enligt svenska regler i Sverige.
Då jag idag är i sverige mer än 72 dagar per år kan jag inte ansöka om ettårsregeln. Är idag ca 6,5 månader i Qatar på ett år
I Slutet på juli -08 har jag blivit erbjuden mer involvering i ett expansionsprojekt i en av de nya anläggningarna och kommer då behova vara mer i Qatar, dock inte hela året. Jag kan då även behöva göra vissa resor. Enligt inkomstskattelagen har jag rätt till att vara i Sverige 72 dagar på ett helår, 6 dagar per månad for att uppfylla ettårsregeln.
När jag läser Kommunalskattelagen paragraf 54. I anvisningarna står det:
I tid för vistelse som avses i första stycket får inräknas kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande, som inte är förlagda till början eller slutet av anställningen utomlands. Uppehåll i Sverige för här avsedda ändamål får inte sträcka sig längre än som motsvarar högst sex dagar för varje hel månad som anställningen utomlands varar, eller under ett och samma anställningsår till mer än 72 dagar.

Det verkar oklart hur vistelsedagar i tredje land räknas och jag hittar heller ingen rättspraxis på detta. Man kan tänka sig att dagar i ett tredje land skulle vara mindre betydande än de dagarna som tillbringas i Sverige ur skattesynpunkt.
Enligt kammarrätten är reglerna om antalet vistelsedagar i Sverige, det vill säga max 6 dagar i genomsnitt per månad, en “viss” vägledning avseende kortare avbrott även i tredje land. Som jag tolkar det syftar man inte på samma “kortare avbrott” då det är separerat från varandra och det ena har en “viss vägledning”.
Är det så att detta, “kortare avbrott” dagar per månad, är tillåtet även i ett tredje                 
land eller läggs alla dagarna utanför verksamhetslandet ihop till max 72 dagar (trots “viss vägledning”)
De specificerade dagarna är skrivna speciellt som om man befinner sig i Sverige.
Gäller det samma antal dagar för tjänsteresor som vid semester till ett tredje land?
Hur många dagar jag faktiskt får vara ute ur verksamhetslandet utöver dagarna i Sverige. Inte väger väl dagar i tredje land lika tungt som dagar i Sverige. Regelmässigt? Vilka bedömningsregler används här? Hittar inga klara siffror
Om jag säger att jag är i Sverige fyra veckor på sommarsemester for att sedan vara hemma tre veckor över julen har jag förbrukat ca 50 Sverige-dagar, resor inkluderat.
Om jag då ansöker om ettårsregeln. Hur många dagar kan jag, i mitt fall med ovan 50 dagar i Sverige, vara i ett tredje land för tjänsteresor och semester?

MVH

Roger

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  feb 13, 2008

  Hej Rogge!

  Då det gäller antal dagar i andra länder avseende tjänsteresor och semester utöver de 72 dagarna i Sverige finns inte detta reglerat. Det enda som står i förarbetena är att dessa utlandsvistelser endast ska avse kortare avbrott. I en dom från en Kammarrätt i oktober 2007, där en person under sju månader hade vistats i tredje land för tjänsteuppdrag vid tolv tillfällen och resorna varat mellan en och tolv dagar och totalt omfattat 46 dagar, ansåg Kammarrätten att detta inte avsåg kortare avbrott. 

  Hälsniånadengar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se