En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatterättsnämnden har avgjort ett förhandsbeskedsärende angående placering av ett utländskt bolags placering av en server i Sverige. Om servern anses utgöra fast driftställe, ska del av det utlänska bolagets vinst beskattas här.

Inga beslut eller avtal skulle komma att fattas i Sverige. Servern skulle styras från utlandet.

Fallet är inte helt lättolkat men Skatterättsnämnden tycks ha menat att enbart mjukvara på en server i Sverige inte utgör fast driftställe. Att köpa in och placera en server i Sverige i hyrda lokaler skulle däremot utgöra ett fast driftställe. Skatterättsnämnden nämner i sammanhanget att detta utgjorde det utlänska  koncernbolagets kärnverksamhet och jag undrar vad det kan ha haft för betydelse.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.