En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag undrar om någon har lust att väldigt förenklat förklara följande text för mig?

 

Ombilda utan att betala skatt

När föreningen överlåter tillgångar och skulder (inkråm) till ett pris under marknadsvärdet sker uttagsbeskattning. Det innebär att föreningen beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet.

Från regeln om uttagsbeskattning finns undantag. I samband med ombildning kan föreningen överlåta inkråmet till det skattemässiga värdet även om det är lägre än marknadsvärdet. Föreningen beskattas inte för överlåtelsen om

  • bolaget ska betala skatt för inkomst av näringsverksamhet
  • hela verksamheten eller ideell andel av verksamheten övergår till bolaget
  • bolaget inte har underskott.

Är förutsättningarna uppfyllda ska föreningen som huvudregel inte beskattas som för eget uttag.

Tillgångar och skulder i föreningen för du över till aktiebolaget och föreningen upplöses. Aktierna i aktiebolaget skiftas ut till medlemmarna i föreningen.

Jätte tacksam för svar!!!
1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    sep 07, 2011

    Hej, Texten som du frågar om säger att det går att överlåta tillgångarna i en förening till ett aktiebolag om vissa villkor är uppfyllda. Förutsättningar och villkor för en s.k. underprisöverlåtelse behandlas i 29 paragrafer i 23 kap. inkomstskattelagen. Det går inte att redogöra för alla detaljer här. Men i korthet är det korrekt att förvärvaren (aktiebolaget) ska vara skattskyldigt om det säljer de från föreningen övertagna tillgångarna vidare, föreningens hela näringsverksamhet måste överlåtas till aktiebolaget och aktiebolaget får inte ha något inrullat underskott. Hälsningar/ Kaj R