En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 02 maj 2024

I dag överlämnade Utredningen om åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet, särskilt så kallade karusellbedrägerier.

Gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier orsakar varje år Sverige och övriga medlemsstater inom EU betydande förluster. Bedrägerierna bygger på missbruk av mervärdesskattereglerna för gränsöverskridande transaktioner inom EU. Det är fråga om kvalificerad och organiserad ekonomisk brottslighet av mycket allvarlig karaktär. Samhället går miste om betydande skatteintäkter och drabbas av stora kostnader till följd av bedrägerierna.

I betänkandet lämnar utredningen flera förslag till åtgärder som syftar till att hindra att bedrägerierna kan genomföras bland annat genom att begränsa tillgången till mervärdesskattesystemet för personer med avsikt att utföra bedrägerier. Utredningen har bedömt att åtgärderna är effektiva mot bedrägerierna samtidigt som de har liten påverkan på företag i allmänhet.

Förslagen innebär bland annat att:

Skatteverket föreslås få ytterligare verktyg för att stärka kontrollverksamheten kopplad till registreringen för mervärdesskatt bland annat i form av ökade möjligheter till föreläggande om uppgifter, möjlighet att begära personlig inställelse samt att genomföra identitetskontroller.
För att begränsa möjligheten till EU-handel i syfte att genomföra mervärdesskattebedrägerier föreslås en möjlighet att visa ett registreringsnummer för mervärdesskatt som ogiltigt i det elektroniska systemet för utbyte av information mellan EU-länder, VAT Information Exchange System om det är sannolikt att ett registreringsnummer används, eller kommer att användas, för mervärdesskattebedrägerier.
Skatteverket föreslås få större möjligheter att avregistrera eller neka registrering för mervärdeskatt i samband med mervärdesskattebedrägerier.

Utredningens förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg