En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 13 april 2022

Det nuvarande reseavdraget ska ersättas av en enklare och avståndsbaserad skattereduktion. Detta föreslås i en proposition som regeringen i dag har fattat beslut om. Det nya reseavdraget är färdmedelsneutralt och 260 000 fler personer väntas kunna ta del av skattelättnaden jämfört med dagens utformning av reseavdraget.

Drivmedelspriserna har stigit kraftigt under den senaste tiden och det finns många personer som bor i områden där man är beroende av bilen och där drivmedelspriserna slår extra hårt.

I propositionen föreslås att dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med det nya reseavdraget föreslås avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen vara det som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna föreslås ha någon betydelse.

– Det är den största reformeringen av reseavdraget på flera decennier som vi nu går fram med. Förslaget innebär att ett krångligt och omodernt system byts ut, och att ännu fler kommer kunna ta del av avdraget. För att ge en större skattelättnad till personer med långa pendlingsavstånd kommer Finansdepartementet under våren även att remittera ett förslag på höjda nivåer i det nya reseavdraget, säger finansminister Mikael Damberg.

Enbart avstånd över en viss gräns föreslås ge rätt till skattereduktion. Då tillgången till kollektivtrafik ser olika ut beroende på var i landet du bor kommer avståndsgränsen reflektera detta. En högre avståndsgräns föreslås gälla i kommuner som definieras som storstadskommuner, medan avståndsgränsen är lägre utanför dessa områden.

Omkring 1 160 000 personer beräknas kunna få skattereduktionen 2023, vilket är omkring 260 000 fler jämfört med dagens reseavdrag. De som gynnas mest är de som nyttjar relativt billiga färdmedel som kollektivtrafik och samåkning. Detta kan även leda till fler arbetsresor med kollektivtrafik vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser. Den offentligfinansiella effekten av förslaget bedöms bli neutral, dvs. varken öka eller minska skatteintäkterna, om det nuvarande reseavdraget avskaffas samtidigt.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio