En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 14 mars 2022

Tisdag den 15 mars deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Bryssel tillsammans med sina kollegor i EU.

Under mötet kommer ministrarna bland annat diskutera EU-kommissionens förslag till en global minimiskatt för multinationella företag inom EU. Förslaget bygger på de regler som under de senaste åren har förhandlats fram inom ramen för G20:s och OECD:s arbete och syftet är att säkerställa att dessa företag betalar en minsta skattenivå på sina inkomster oavsett var de är verksamma. Ordförandeskapets ambition är att nå en allmän riktlinje om detta förslag på mötet.

Ministrarna ska även behandla EU-kommissionens förslag om att inrätta en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Förslaget är en del av Fit for 55-paketet, som presenterades i juli 2021, och syftar till att motverka koldioxidläckage. Även här är ordförandeskapets ambition att nå en allmän riktlinje.

Andra frågor som ska behandlas på mötet är översynen av EU:s ekonomiska styrning, som återupptogs hösten 2021, samt två budgetfrågor. Det handlar dels om att anta en rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av EU:s budget för 2020, dels om att godkänna budgetriktlinjer inför att kommissionen tar fram sitt förslag till EU:s årsbudget för 2023. Rådet ska även få en återrapportering från det informella mötet med EU:s stats- och regeringschefer som ägde rum den 10–11 mars i Versailles.

I anslutning till mötet ska ministrarna även diskutera ekonomiska och finansiella konsekvenser av de sanktioner som införts mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio