En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 21 december 2023

Regeringen tar nu nästa steg i genomförandet av en folkräkning. Skatteverket får i uppdrag att ta fram en lägesbild över Sveriges befolkning. Denna ska ge aktuell information om vilka som bor, vistas och verkar i Sverige.

För att komma åt den grova organiserade brottsligheten måste den kriminella ekonomin strypas. Felaktig folkbokföring kan bland annat användas som ett redskap för välfärdsbrottslighet. Därför är det angeläget att förbättra folkbokföringen och regelbundet sammanställa en lägesbild över befolkningen.

– Vi behöver veta vilka som befinner sig i Sverige. Därför pågår nu en palett av åtgärder för att få till en folkräkning. Uppdraget till Skatteverket om att ta fram en nationell lägesbild är en viktig del i det arbetet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Den nationella lägesbilden ska ge en samlad bild av de som är folkbokförda, de som har samordningsnummer och hur samordningsnumren används. Den ska också ge information om relevanta grupper som finns och verkar i Sverige men som inte är eller ska vara folkbokförda.

Lägesbilden ska utformas på det sätt som Skatteverket redovisade till regeringen under hösten 2023 och avsikten är att den ska tas fram regelbundet. För att kunna genomföra uppdraget behöver Skatteverket samarbeta med aktörer som t.ex. Migrationsverket, Polismyndigheten och Statistiska centralbyrån. Ansvariga myndigheter kommer att kunna använda informationen för att förbättra arbetssätt och göra riktade kontroller. Regeringen kommer i sin tur att kunna använda lägesbilden som ett underlag för att vidta ytterligare åtgärder för att motarbeta allvarliga samhällsproblem.

Uppdraget ingår i Skatteverkets regleringsbrev för 2024 och ska redovisas senast den 28 juni nästa år.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg