En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 11 oktober 2023

För att komma till rätta med den situation som inträffat för personer födda 1957 och 1959 föreslår regeringen en kompensation samt senareläggning av ikraftträdandet av höjningen av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslagen.

Bakgrunden till förslaget är den situation som uppkommit när personer födda 1957 har fått vänta ett år extra på det förhöjda grundavdraget efter höjningen av åldersgränserna i pensionssystemet och i vissa kringliggande regelverk, såsom inkomstskattelagen. Den uteblivna skattesänkning som detta medfört ska kompenseras. Därför remitterar Finansdepartementet i dag förslag om en kompensation till personer födda 1957.

– Det ska alltid löna sig att arbeta, särskilt när man har jobbat ett helt liv och det är dags för pension. Nu rättar vi till den orättvisa som drabbat 57:orna och ser även till att 59:orna slipper drabbas, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Kompensationen till personer födda 1957 föreslås vara skattefri och storleken baseras på individens fastställda förvärvsinkomst och kommunalskattesats för 2023. Detta för att kompensationen i möjligaste mån ska motsvara den uteblivna skattesänkningen. Skatteverket föreslås vara handläggande myndighet och inget ansökningsförfarande kommer krävas. Utbetalning ska göras via skattekontot från 1 juli 2024. Förslaget beräknas kosta 3,2 miljarder kronor 2024.

För att samma situation inte ska inträffa för personer födda 1959 föreslås även att höjningen av åldersgränsen för rätt till det förhöjda grundavdraget till 67 år skjuts upp från den 1 januari 2026 till den 1 januari 2027. Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 3,4 miljarder kronor 2026.

Finansdepartementet skickar förslaget på remiss till den 15 januari 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Genväg

Promemoria: Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag