En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har tänkt att köpa en äldre villa med renoveringsbehov, och samtidigt med renoveringen dela huset till troligtvis tre lägenheter. Sedan tänkte jag fortsätta att driva fastigheten som hyresfastighet. Jag tänker inte bo där själv.

Skall man starta enskild firma för detta så man kan dra underskottet i näringsverksamheten från inkomst av tjänst under tiden man renoverar (jag har över 50% marginalskatt) Detta gör att jag inte behöver ligga ute med så mycket pengar under renoveringen och behöver inte ha så bråttom. Det behövs mycket reparationer.

Är enskild firma det bästa? Eller skall man först köpa det som privatperson och överlåta på firman i ett senare skede?

Min fru som är hemmafru kan få sköta gräsklippning mm, det borde väl vara gynnsamt eftersom hon inte har inkomst annars, då borde det väl gå att ge en lön på detta sätt?

Kan man först ha aktiv näringsverksamhet under renoveringen och sedan gå över till passiv då det bara blir förvaltning?

 Tacksam för synpunkter

/Mats J 

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 05, 2007

  Hej Mats!

  Dina frågor låter så enkla. De är emellertid inte alls enkla att svar på utan utredning. Det finns bl.a. en del specialregler för ombilning av privatbostadsfastighet till näringsfastighet. Jag har inte dessa regler aktuella just nu. Något kan jag i alla fall säga spontant. I och med att Du bygger för egen förvaltning uppkommer ingen byggmästarsmitta. Det kan under vissa förutsättningar vara möjligt att dra av underskott av näringsverksamhet från inkomst av tjänst (inkomstskattelagen 62 kap. 2-4 §§). Många väljer att behålla hyresfastighet som enskild näringsverksamhet för att kunna få beskattningen av en eventuell värdestegring (reavinst) i inkomstslaget kapital. Nackdelen är att man då är personligt ansvarig för skulderna. För att slippa personligt ansvar och ändå få skatta i inkomstslaget kapital för en framtida reavinst kan fastigheten ägas av ett kommanditbolag där Du själv är kommanditdelägare och komplementären är ett vilande aktiebolag. Det har också den fördelen med sig att framtida avyttringar eventuellt kan ske genom avyttring av andelarna i kommanditbolaget i stället för själva fastigheten, vilket medför att man undviker stämpelskatt.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  micke59
  nov 12, 2010

  Hej

  Min fru Köpte en tomt för att bygga en villa.

  Villan byggdes i ett kommanditbolag och där drog man av alla byggkostnader.

  Lagfarten står på min fru privat och därmed äger hon villan privat

  Skatteverket vill behålla alla kosnader i kommanditbolaget.

  Men vinsten skall skattas privat.

  Hur gör man för att lägga vinsten i bolaget i stället.

  detta hände 2008-2009

  En Bygggsmittad

 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 12, 2010

  Grundregeln är att kapitalvinsten beskattas hos delägarna som inkomst av kapital med 27 % skatt.

  Från Skatteverkets broschyr SKV313 försäljning av näringsfastighet sidan 9:

  Fysisk person som delägare

  En delägare som är fysisk person ska som huvudregel
  ta upp sin del av resultatet från handelsbolaget
  i inkomstslaget näringsverksamhet. På resultatet
  ska skatt betalas i form av bl.a. kommunal och statlig
  inkomstskatt samt egenavgifter eller särskild löneskatt.

  Vinst och förlust vid avyttring av fastighet och bostadsrätt
  som är kapitaltillgång ska inte tas upp i inkomstslaget
  näringsverksamhet. Den del av resultatet som beror på sådana vinster och förluster ska i stället tas upp i inkomstslaget kapital. På blankett N3A ska därför delägarens del av bokförda vinster och förluster vid avyttring av fastighet och bostadsrätt tas bort.

  Kvar blir därefter bara den del av resultatet som ska
  beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.
  Avyttring av bostadsrätt och fastighet redovisar du
  på blankett K7/K8. Förluster ska kvoteras till 63  %
  och vinster till 90 %. Det innebär att 63  % av en förlust
  ska dras av och 90 % av en vinst tas upp till beskattning
  i inkomstslaget kapital.