En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 21 mars 2023

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget.

FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning eller utveckling betalar lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift. Regeringen föreslår nu att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos företaget höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Detta innebär att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande grad, dvs. till 1,5 miljoner kronor. Syftet med förslaget är att stötta företagens möjligheter att bedriva forskning och utveckling.

Det förstärkta FoU-avdraget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och beräknas minska statens intäkter med 100 miljoner kronor 2023 och 200 miljoner kronor 2024 och framåt.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Genväg

Prop. 2022/23:79 Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget