En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 01 december 2022

Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.

För att stötta företagens möjligheter att bedriva forskning och utveckling föreslås att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Det medför att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån.

Förslaget beräknas minska statens intäkter med 100 miljoner kronor 2023 och 200 miljoner kronor 2024 och framåt.

Finansdepartementet skickar nu förslaget på remiss till den 1 februari 2023.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Presskontakt hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00