En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 07 oktober 2022

EU:s energiministrar antog förra fredagen ett energipaket med ett antal tillfälliga åtgärder för att hantera de höga elpriserna. En av åtgärderna är att medlemsländerna ska införa en tillfällig skatt på extraordinära vinster i sektorn för fossila bränslen, ett så kallat solidaritetsbidrag. Finansdepartementet remitterar idag ett förslag om att införa motsvarande regler i Sverige.

Förslaget är att införa en tillfällig skatt på extraordinära vinster som företag i olje-, gas-, kol- och raffinaderiindustrin gör under 2023. Skatten föreslås uppgå till 33 procent och ska tas ut på den del av vinsten som överstiger 20 procent av företagets genomsnittliga vinst under de fyra senaste åren. Den tillfälliga skatten ska betalas utöver den ordinarie bolagsskatten på 20,6 procent.

Förslaget omfattar företag där minst 75 procent av omsättningen under 2023 är hänförlig till verksamhet inom sektorn för fossila bränslen. I Sverige finns det drygt 30 registrerade företag i de branscher som omfattas av förslaget.

Förslaget bedöms i nuläget inte ha någon offentligfinansiell effekt. Det beror bland annat på osäkerhet kring hur höga företagens vinster blir nästa år samt hur många företag som kommer att ha en omsättning som till mer än 75 procent hänförs till fossila bränslen.

De nya bestämmelserna, som införs i en ny tillfällig lag, föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på det beskattningsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2022.

Åtgärden går inte längre än vad som följer av EU:s överenskommelse och är utformad för att motsvara det så kallade solidaritetsbidraget.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg