En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har en fråga gällande lön utbetalt till en anställd som har utfört arbete i dotterbolaget med som får betalt av moderbolaget. Dotterbolag är ett aktiebolag i Sverige och moderbolaget är ett aktiebolag i ett annat nordiskt land. Vilket bolag ska betala arbetsgivaravgifterna för den anställda? Är det någon skillnad om personen är anställd i moderbolaget eller dotterbolaget? Arbetet som är utfört avser endast det svenska dotterbolaget. Spelar det någon roll hur länge personen har arbetet i det svenska dotterbolaget?

Tack på förhand!!!

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 15, 2009

  Hej Katta.L!

  Enligt socialavgiftslagen ska den som betalar ut avgifspliktig ersättning (dvs. ersättning för arbete i Sverige) betala arbetsgivaravgifter. Men om den som betalar ut avgiftspliktig ersättning är en utländsk juridisk person och ersättningen har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än den som har utgett ersättningen ska arbetsgivaravgifter i stället betalas av den svenske arbetsgivaren.

  Så länge den persom som avses i din fråga är anställd av moderbolaget ska moderbolaget, som betalar ut lönen, betala arbetsgivaravgifter. Om personen i stället blir anställd av dotterbolaget ska dotterbolaget betala arbetsgivaravgifterna även om moderbolaget fortsätter att betala ut lönen.

  Om moderbolaget har sänt ut den anställde till Sverige för att i Sverige utföra arbete åt moderbolaget så ska inga svenska arbetsgivaravgifter betalas på lönen om arbetet i Sverige kan antas vara längst ett år. Den anställdes lön blir då inte pensionsgrundande i Sverige även om den skulle bli beskattad här.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB