En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Översyn av mervärdesskattelagstiftningen

Regeringen har höga ambitioner att förbättra det svenska skattesystemet. De svenska momsreglerna upplevs av många företag som svåra att överblicka och tillämpa. För att skattesystemet ska behålla sin legitimitet är det viktigt att skattereglerna är förutsägbara och enkla att tillämpa. Som ett led i regeringens arbete med att förbättra skattesystemet och förenkla för företagen har regeringen därför beslutat om en översyn av mervärdesskattelagstiftingen. En översyn av de svenska reglerna behövs också för att göra lagstiftningen mer överskådlig och ytterligare anpassa den svenska lagstiftningens till de EU-rättsliga mervärdesskattereglerna.

En ny klarare och tydligare mervärdesskattelagstiftning innebär att det både blir lättare för företagen att göra rätt och för Skatteverket att genomföra kontroller.

Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 1 april 2019.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Lars Mattisson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 25 81   

Genvägar
Dir. 2016:58 Översyn av mervärdesskattelagstiftningen

Publicerad 28 juni 2016 · Uppdaterad 28 juni 2016