En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatter. se är en ny sajt som ännu inte funnit sina former. Så länge som sajten är ny och frågorna få, kommer vi att ge snabba och förhoppningsvis bra svar på alla frågor. Ta chansen och ställ Dina frågor på Forumet nu! 

För att skriva krävs medlemsskap, vilket är gratis. Du kan vara anonym genom att anmäla ett smeknamn (pseudonym), om Du vill. Anmäl Dig och utnyttja medlemsförmånen att få fråga kostnadsfritt!

Om Du skriver in frågan under ”forum”  på skatter.se, så skall jag försöka ge åtminstone ett kort svar. Klicka i följande ordning: ”forum” och därefter ”frågor om skatter” och slutligen ”skapa ett nytt foruminlägg”, så är Du på rätt plats att skriva.

Samma sak gäller "Kommentarer" till blogarna. Där har Du chansen att ställa frågor som har med respektive blog att göra.

 

logga in eller bli medlem för att läsa och skriva kommentarer

37 Kommentarer
 1. anon
  webmaster
  jun 28, 2005

  eller hur, Clas!?! :-)

 1. anon
  nazdar
  aug 08, 2005

  jag vill veta hur mycket skatt bli på arv och gåva. hoppas att ni kan svara på så snart som möjligt.

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 08, 2005

  Skatten på arv och gåva avskaffades per den 1 januari 2005. Pga Tsunamikatastrofen tidigarelades tidpunkten för avskaffandet till den 17 december 2004.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  nazdar
  aug 08, 2005

  hur kan en fastighetsägare dra nytta av räntebidrag?

 1. anon
  nazdar
  aug 08, 2005

  hur marknadsvärde och akstningsvärde kan upskattas?

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 08, 2005

  Räntebidrag fick man under vissa omständigheter vid nybyggnation. Staten ville på det sättet stimulera till nyproduktion. Bidraget skulle täcka en del av räntekostnaderna under ett visst antal år. Jag är osäker på om det bidraget finns kvar. Hör med Din bank eller en fastighetsmäklare. De vet.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 08, 2005

  Hur man skall uppskatta marknadsvärde och  andra värden vid beskattningen beror på vad det är som skall uppskattas. Om t.ex. värdet av en fastighet skall uppskattas kan man ibland utgå från taxeringsvärdet och räkna upp det till exempelvis 133 %. Det finns också firmor som specialiserat sig på fastighetsvärderingar, som man kan anlita. När det gäller t.ex. bilförmån finns det särskilda lagfästa regler som man måste följa vid värderingen.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  nazdar
  aug 09, 2005

  hur kan man räkna räntebidrag?

 1. anon
  nazdar
  aug 09, 2005

  vad är pantbrev?

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 10, 2005

  När någon lånar ut pengar vill han gärna ha någon säkerhet, t.ex. kan han vilja ha en lös sak i pant hos sig. Så gör alla s.k. pantbanker. Vill Du ha lån där kan Du lämna in något värdefullt föremål såsom en ring eller en klocka som pant och få ett litet lån. Panten återlämnas när lånet betalts. Om lånet inte betalas säljs panten för att få in pengar som täcker lånet. Om Du däremot vill ställa en fastighet där Du bor i pant så kan Du naturligtvis inte lämna in den. I stället får långivaren ett pantbrev (även kallat inteckning) i fastigheten. Om Du då inte betalar tillbaka Ditt lån i rätt tid kan långivaren med hjälp av pantbrevet ta över fastigheten och sälja den för att få in pengar som täcker lånet. Om lånet betalas får Du tillbaka pantbrevet.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  nazdar
  aug 11, 2005

  vad är räntefördelning och hur gör man det?

 1. anon
  nazdar
  aug 11, 2005

  vad är ersättningsfonder?

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 12, 2005

  Kännetecknande för det svenska skattesystemet är att fysiska personer beskattas högt för arbetsinkomster (inkomst av tjänst och näringsverksamhet). Arbetsfria inkomster, såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster,  beskattas däremot lågt (inkomst av kaptal).

  När en fysisk person bedriver näringsverksamhet, uppkommer problem om hur mycket av de totala inkomsterna som skall anses vara inkomst av näringsverksamhet (hög beskattning) och hur mycket som skall anses vara inkomst av kapital (låg beskattning). Det är här räntefördelningen kommer in i bilden.

  Om näringsidkaren bundit kapital i verksamheten (tillgångar större än skulder) skall en del av intäkterna i verksamheten omfördelas från näringsverksamhet till kapital (s.k. positiv räntefördelning).

  Om näringsidkaren i stället har tagit ut så mycket ur näringsverksamheten att skulderna i den är högre än tillgångarna skall i stället inkomst av kapital minskas och inkomst av näringsverksamhet ökas (s.k. negativ räntefördelning).

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 12, 2005

  Om en näringsidkare (fysisk eller juridisk person) drabbas av en skada på en tillgång (t.ex. en brand) och får ersättning för skadan (t.ex. från ett försäkringsbolag), kan han, om vissa villkor är uppfyllda, få göra avsättning i sin bokföring till en ersättningsfond i stället för att ta upp ersättningen som intäkt med omedelbar beskattning som följd. När han sedan köper en ny tillgång som skall ersätta den tidigare (t.ex. en ny byggnad att bedriva verksamheten i), får han göra en nedskrivning av den nya tillgången med ersättningsfonden som motkonto. Fördelen med detta är att ersättningen inte blir beskattad. Nackdelen är att den nya tillgången blir nedskriven så att underlaget för framtida avskrivningar blir lägre. Fördelen överväger dock nästan alltid nackdelen.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  nazdar
  aug 12, 2005

  vad är mervärdeskatt?

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 12, 2005

  Mervärdesskatt är det som i dagligt tal kallas moms. Denna skatt erläggs vid försäljning av varor och tjänster (utgående moms). Säljaren får vid beräkningen av momsen avdrag för sådan moms som han erlagt vid köp från sina leverantörer (ingående moms). Skillnaden mellan utgående och ingående moms betalas in till Skatteverket. Detta netto kan sägas utgöra en skatt på det mervärde som produceras i företaget. Därav namnet mervärdesskatt.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  nazdar
  aug 12, 2005

  vad är fastighetsskat?

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 12, 2005

  Fastighetsskatt betalas som namnet säger för innehav av fastigheter. Den som äger en villa betalar som huvudregel 1 % av taxeringsvärdet i fastighetsskatt varje år. Den som äger en industrifastighet betalar 0,5 % o.s.v. 

  Taxeringsvärdet fastställs av Skatteverket vid särskilda fastighetstaxeringar som numera skall ske vart tredje år. Verket brukar då skicka ut blanketter som fastighetsägaren skall fylla i. Avsikten är att taxeringsvärdet skall motsvara ungefär 75 % av marknadsvärdet. Beräkningen görs med hjälp av statistik över fastighetsförsäljningar som skett under tiden närmast före fastighetstaxeringen.

  Även för fastighet som är belägen utomlands skall den som är bosatt i Sverige betala fastighetsskatt. I stället för taxeringsvärdet används då 75 % av ett beräknat marknadsvärde.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  nazdar
  aug 12, 2005

  hur kan man förklara annuitetslån och serielån?

 1. anon
  Alex Rogo
  aug 13, 2005

  Hej Nazdar,

  Du har nu ställt
  väldigt många frågor, men det flesta handlar enbart om att få någon form av
  begreppsdefinition. Vad är det för skatteproblem du har egentligen?

  mvh

  -AR 

   

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 13, 2005

  Ordet annuitet kommer sannolikt från något franskt eller italienskt ord för år. Annuitetslån kännetecknas av att summan av ränta och amortering alltid blir samma belopp under lånets hela löptid. I början är räntedelen hög och amorteringsdelen låg. Mot slutet av löptiden är det tvärtom.

  Serielån vet jag faktiskt inte vad det är. Kanske någon annan medlem vet?

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  nazdar
  aug 13, 2005

  hur kan man uppskatta avkastningsvärde?

 1. anon
  nazdar
  aug 14, 2005

  vad är vruksvärdesystemet och till vad kananvävda?

 1. anon
  nazdar
  aug 14, 2005

  jag har inga problem alls men jag ville veta lite mera om de.det var svårt och hitta svar i nätet så jag passade på och frågade er. Hoppas att det var ok

  M.V.H

  nazdar

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 15, 2005

  Det beror på sammanhanget. Kan Du tala om vad det gäller lite närmare?

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 15, 2005

  Bruksvärdesystemet har med den s.k. hyresregleringen att göra. I Sverige har inte någon fri marknad när det gäller uthyrning av lägenheter. Detta är ingen skattefråga och jag kan inte särskilt mycket om detta men i huvudsak tror jag man kan säga att myndigheterna sätter hyran. Det har bl.a. medfört att få vill bygga nya hyreshus.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Göran Åström
  nov 08, 2005

  Hejsan!

  En Svensk bosatt/skatteskriven i Frankrike betalar skatt på sin pension i Frankrike.

  Enligt uppgift beräknas pensioner som betalas ut på 5 år eller kortare som kapitalförsäkring i Frankrike vilket innebär att en p-försäkring tecknad i Sverige med avdragsrätt inte belastas med skatt om den plockas ut under en 5 årsperiod. Stämmer detta påstående?

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 09, 2005

  Hej Göran!

  Tyvärr vet jag inte säkert om detta är riktigt eller ej. Jag har dock hört något liknade. Jag har sökt kontakt med en svensktalande frank advokat som brukar hjälpa svenskar på Rivieran. Om hon hör av sig så återkommer jag.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  G.Rosen
  apr 20, 2008

  Hej.

  Min fråga är Vad händer om jag överlåter halva huset till min sambo?

  Vilken blir skatten? när vi gör detta? Kalls det för att jag sålt hushalvan? Måste vi söka delad lagfart? Hur skattar vi.

  MVH

  G.Rosen

 1. anon
  Thereze71
  jun 29, 2008

  Thereze71

  Hej!

  Jag har nyligen talat med en vän som har erfarenhet av att hyra ut hus. Han berättade för mig om avräkningar. Vad jag förstår så handlar detta om det arbete och underhåll som jag gör på det hus jag äger då det finns en hyresgäst. Stämmer det? Jag förstod det även som att jag själv kan göra arbetet (inte en yrkesman) då jag dokumenterar väl. Jag skulle vilja ha mera information kring avräkningar och hur jag går tillväga.

  Vänligen

  Thereze 

  Thereze71

 1. anon
  lillmarie
  apr 09, 2009

  försöker få svar på hur man gör när man ska köpa in sig på ett halvt hus, ska vi ha delad lagfart o vad kostar det i så fall? Och måste nuvarande ägaren betala sitt uppskov för tidigare boende i samband med försäljningen av halvan?

 1. anon
  kov
  jan 02, 2010

   2 släktingar äger 50% vardera av en obelånad/skuldfri skogsfastighet. Ingen av delägarna arbetar yrkesmässigt med fastigheten utan båda 2 är anställda i helt annan verksamhet och har A-inkomst därifrån.

  Inkomster från fastigheten delas lika och vardera delägaren deklarerar för denna "sidoinkomst". Vi upplever att skatten slår orättvist och att ena delägaren får erlägga mycket skatt, dvs skogsintäkten beskattas som inkomst av kapital hos den ena delägaren men inte hos den andra. Kan underlaget för räntefördelning  vara "snedfördelad", så att den ena delägaren har större utrymme för kapitalinkomst än den andra ?

  Innebär inte det faktum att fastigheten är obelånad att alla inkomster därifrån ska beskattas som inkomst av kapital ?

  småland

  småland

 1. anon
  Anna2008
  maj 25, 2010

  Hej

  Angående beskattning av aktier så undrar jag vilken information Skatteverket har om privatpersoners aktieaffärer?

  Får Skatteverket bara ett kontrollbesked per år där det framgår vilken summa man sålt för och antalet aktier som sålts eller får de mer detaljerad info? 

  Får Skatteverket info om vilket datum aktieaffärerna gjorts?