En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 02 juni 2022

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller flera förslag för att göra skatten på kemikalier i viss elektronik enklare och tydligare.

Skatten på kemikalier i viss elektronik har funnits sedan 2017. Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö och på så vis skydda människors hälsa. Skatteverket och Kemikalieinspektionen har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av skatten och dess effekter.

I lagrådsremissen föreslås att reglerna för avdrag förenklas så att det inte längre spelar någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. Det medför att det blir betydligt enklare för både skattskyldiga och myndigheter att få den information som behövs för att en vara ska få rätt avdrag. Den högsta avdragsnivån föreslås också ökas.

Reglerna för begagnade varor förtydligas också i förslaget. Med de nya reglerna blir det tydligare vad som krävs för att undantag för begagnade varor ska kunna tillämpas. Undantaget utvidgas också så att varor som tillverkades innan skatten infördes undantas helt. Slutligen justeras reglerna för import från tredjeland så att de fungerar med vissa kommande ändringar av tullreglerna.

Sammantaget bedöms förändringarna innebära minskad administration både för de skattskyldiga och myndigheterna. Det blir även tydligare vilka regler som gäller och vilken information som krävs från de skattskyldiga.

De ändrade importreglerna föreslås träda i kraft den 31 december 2022 och övriga ändringar den 1 juli 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg