En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Situation som följer:

Min släkting (svensk medborgare, boende/skattskyldig i Sverige) äger 100% av ett mindre onoterat bolag verksamt i Ungern. Ägandet är direkt på kroppen.

Han har velat sälja bolaget en längre tid, men intresset har varit begränsat. Nu har en försäljningsprocess inletts och det verkar ändå finnas visst intresse.

Till saken hör att han tidigare även hade en relativt stor (personlig) fordran på bolaget, men för att göra bolaget mer "säljbart" har det mesta av fordran skrivits ned med en snyggare balansräkning som följd.

Skattefrågan lyder därmed - kan man betrakta nedskrivningen av skulden som en kapitalförlust som i så fall skulle kunna kvittas mot den ev. vinst som ev. uppstår vid försäljningen av aktier? (Eller kan man betrakta det som ett omkostnadsbelopp av något slag?) Storleken på den förväntade försäljningslikviden/vinsten är jämförbar med nedskrivningen av fordran. 

Om svaret är jakande, behöver det ske under samma beskattningsår för att fungera?

Tack på förhand

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 29, 2020

  Hej!

  Nedskrivningen av fordran torde kunna jämställas med ett ovillkorat aktieägartillskott. Ett ovillkorat aktieägartillskott ökar omkostnadsbeloppet på aktierna så då får man indirekt avdrag med nedskrivningen av fordran.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB